Agentschap voor Natuur en Bos

Koning Albert I-laan 1/2 bus 74
8200
Brugge
Tel:
050 24 77 40
Fax:
050 24 77 45

Het Agentschap voor Natuur en Bos maakt deel uit van het Ministerie van Leefmilieu, Natuur en Energie. Het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) is de fusie van de vroegere afdelingen Natuur en Bos & Groen van het vroegere AMINAL.