Andere reglementen

Reglement ter erkenning van Anzegemse vrije tijd opvanginitiatieven: notule (Gemeenteraad van 12 november 2019 - Gepubliceerd 27 november 2019)

Algemeen gemeentelijk retributiereglement m.b.t. huurprijzen culturele infrastructuur: notule (Gemeenteraad van 12 november 2019 - Gepubliceerd 27 november 2019)

Huishoudelijk reglement culturele infrastructuur: notule (Gemeenteraad van 12 november 2019 - Gepubliceerd 27 november 2019)

Huishoudelijk reglement gemeente- en OCMW-raad: notule, notule OCMW en huishoudelijk reglement (Gemeenteraad van 12 november -Gepubliceerd op 25 november 2019)

Wedstrijdreglement naamgeving ontmoetingslokaal Heirweg: notule en reglement (Gemeenteraad van 12 november 2019 - Gepubliceerd op 25 november 2019)

Schoolreglement gemeenteschool: notule - nieuw schoolreglement (Gemeenteraad van 9 juli 2019 - gepubliceerd op 1 augustus 2019)

Huishoudelijk reglement en schriftelijke overeenkomst Buitenschoolse Kinderopvang: notule - schriftelijke overeenkomst - huishoudelijk reglement (Gemeenteraad van 11 juni 2019 - Gepubliceerd op 4 juli 2019)

Wedstrijdreglement voor de toekenning van een naam aan het nieuwe zwembad (Gemeenteraad van 11 juni 2019 - Gepubliceerd op 21 juni 2019)

Aanpassing speelpleinreglement (Gepubliceerd 29 april 2019 - notule inclusief reglement)

Gebruikersovereenkomsten jeugdlokalen (Gepubliceerd 29 april 2019 - notule inclusief gebruikersovereenkomst)

Aanpassing reglement dd 24 januari 2017 inzake afgifte anzegembonnen (Gepubliceerd 29 april 2019 - notule inclusief reglement)

Wedstrijdreglement spaaractie vrijdagmarkt (Gepubliceerd op 12/09/2018)

Reglement speelstraten (Gepubliceerd op 13/07/2018)

reclamevoering_sporthal_reglement (toegevoegd op 6/03/2018)

Reglement Doend'Rik

bibliotheek_gebruikersreglement

goedkeuring_kwaliteitscharter_niet-erkende_locaties_kinderopvang

elektronische_infoborden

oc_t_klokske

refter_gemeenteschool_ingooigem

speel-o-theek_gebruikersreglement

uitpas

vrijwilligers

uitleenreglement_pob_aanpassing_openingsuren

uitleenreglement_speel-o-theek

statuten_seniorenadviesraad

reglement_gemeenteschool

gebruik_provisies_voor_geringe_exploitatie-uitgaven_van_het_dagelijks_bestuur

monitorenvergoeding_speelpleinwerking

Huishoudelijk reglement buitenschoolse kinderopvang - geactualiseerde versie (Gepubliceerd op 11/06/2018)

 

aanpassing_reglement_buitenschoolse_kinderopvang

huishoudelijk_reglement_buitenschoolse_kinderopvang

inning_van_geringe_dagontvangsten

gebruikersreglement_culturele_infrastructuur