Inzetten op zorg

We werken een actieplan ‘halt aan armoede’ uit en zullen zorg dragen voor onze kwetsbare inwoners en senioren. Via de oprichting van een lokaal dienstencentrum in het nieuw administratief centrum proberen we de levenskwaliteit van iedere inwoner te verbeteren. In 2020 hervormden we ook onze sociale toelagen. Zo willen we meer steun geven aan mensen die er echt nood aan hebben.