Centrale gemeentelijke dienstverlening

Gepubliceerd op Maandag 02 december 2019

Het nieuw administratief centrum (Heirbaan 73) wordt meer dan een gemeentehuis. Het wordt een ontmoetingsplek, waar je je krant zal kunnen lezen in de bibliotheek, iets drinken in de koffiebar en ondertussen je identiteitskaart afhalen.

Wat met de dorpskernen?

We willen dus zorgen voor een centrale dienstverlening, maar tegelijk zullen we onze zeven kernen niet vergeten. We willen blijven inzetten op sterke en leefbare dorpskernen. Hiervoor zijn we een nieuw dienstverleningsconcept aan het uitwerken.

Daarnaast willen we de bereikbaarheid van het nieuw administratief centrum vergroten. Er lopen momenteel besprekingen met De Lijn om een nieuwe halte aan Escolys in te voeren. We zullen er ook voor zorgen dat het nieuwe administratief centrum via de zachte wegen vlot bereikbaar is.

Kostprijs

De aankoop van Escolys kost 7,5 miljoen euro. In de loop van 2020 gaan we op zoek naar een passend ontwerp. Voor de uitvoering hiervan hebben we in de komende zes jaar een budget voorzien van 5 miljoen euro. De uitvoering zal waarschijnlijk niet in één keer kunnen, maar zullen we gefaseerd aanpakken waarbij we vooraf onze prioriteiten zullen bepalen.
Bij het ontwerp gaan we vooral aandacht hebben voor de functionaliteit, duurzaamheid en energiezuinigheid.

 

Tijdelijke invulling

Omdat we onze inwoners al zo veel mogelijk willen laten kennismaken met de nieuwe gebouwen, staan we ook open voor verenigingen die daar een evenement willen organiseren. Zo zal op zondag 21 juni het Belgisch
Kampioenschap ter hoogte van Escolys aankomen en zullen de gebouwen gebruikt worden als VIP-dorp.