Investeren in morgen

Gepubliceerd op Maandag 02 december 2019

Ambitieuze plannen brengen natuurlijk investeringskosten met zich mee. Zo zullen we in de komende zes jaar 27,4 miljoen euro in Anzegem investeren.

Een efficiënte interne organisatie zal voor een daling van de werkingskosten zorgen en door de verkoop van gemeentelijk patrimonium zal er een grote kostenpost wegvallen. Toch zullen we bijkomende inspanningen moeten leveren. De bijdragen aan de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (bv. Fluvia, Politiezone Mira, intercommunale Leiedal, W13, Imog, ...) lopen immers steeds verder op.

 

Bestaande dienstverlening behouden

We willen onze bestaande dienstverlening ook behouden en zeker niet afbouwen. Zo blijven we ijveren voor een warme en nabije kinderopvang, ook al kost deze ons ruim 3,1 miljoen euro in de komende zes jaar. De sociale toelagen zullen we hervormen, maar het is de bedoeling dat we meer steun geven aan mensen die er echt nood aan hebben. De uitgaven hiervoor zullen dus dezelfde blijven.

 

Taxshift

Daarnaast zien we ook een pak belastinginkomsten in rook opgaan door de taxshift. Deze taxshift werd ingevoerd door de regering Michel en had als gevolg dat je minder personenbelasting moet betalen. Deze belastingverlaging is goed nieuws voor iedereen die werkt, maar dus minder goed nieuws voor de gemeenten. Gecumuleerd verliezen we van 2016 tot 2021 ruim een half miljoen euro.

 

Inspanning van de inwoners

Dankzij de financieel gezonde situatie van de gemeente kunnen we natuurlijk ook leningen opnemen, maar daarnaast vragen we ook een inspanning van onze inwoners om bovenstaande kosten te kunnen dragen. De personenbelasting en de onroerende voorheffing blijven ongewijzigd, maar er wordt wel een gezins- en bedrijfsbelasting ingevoerd. Door middel van sociale correcties houden we daarbij uiteraard rekening met de sociaal zwakkeren in onze gemeente.

Zo zal een gewoon gezin 150 euro betalen, een alleenstaande 100 euro en een alleenstaande met kinderen 75 euro. Wie een leefloon heeft, moet deze belasting niet betalen. De bedrijfsbelasting bedraagt 100 euro per jaar. Er zal ieder jaar geëvalueerd worden of deze belastingen nog nodig zijn. Met andere woorden: het zou kunnen dat we deze belastingen na een paar jaar zullen opheffen.