Onderwijs en Buitenschoolse Kinderopvang

Gepubliceerd op Maandag 02 december 2019

Logisch gestructureerd onderwijs

In de eerste helft van de legislatuur wordt onderzocht hoe en of we één onderwijsnet in Ingooigem en Vichte kunnen installeren.

 • Ingooigem zou het gemeentelijk kleuter- en lager onderwijs aanbieden en in Vichte zouden kleuters en lagere schoolleerlingen terechtkunnen voor vrij onderwijs.
 • Kind kan schoolloopbaan starten en eindigen in dezelfde gemeente én binnen hetzelfde net.
 • Sterkere scholen met een duidelijke visie, een eenvormig beleid en duidelijke profilering.
 • Minder tijd en kosten gaan verloren aan overleg tussen de verschillende scholen.

Kinderopvang in nabijheid van de school

 • Efficiëntie van kinderopvang verder verhogen
 • Personeelsbeleid optimaliseren
 • Streven naar kinderopvang in nabijheid van iedere school
 • Samenvoegen van BKO’s:
  De Schildpad en Nel Anzegem worden samengebracht op één locatie in Anzegem en ook de Jojo en NEL Vichte worden samengevoegd op één locatie in Vichte. Natuurlijk gaan we hiervoor op zoek naar grotere ruimtes. Zo zal in Anzegem de bibliotheek verhuizen en kan de kinderopvang van deze locatie gebruik maken. In Vichte is de locatie afhankelijk van de uitkomst van het onderwijsverhaal (zie hierboven).
 • Verkoop gebouw Kinderclub De Kapoen: Naar waar deze kinderopvang moet verhuizen, is nog niet duidelijk. Momenteel worden er nog verschillende pistes onderzocht. Van zodra er een beslissing is gevallen, brengen we de ouders hiervan op de hoogte.
 • De Buitenschoolse Kinderopvang zal ons voor de komende zes jaar 3,1 miljoen euro kosten (inclusief personeelskosten)

Er worden dus zeker geen veranderingen aan onze Buitenschoolse Kinderopvang doorgevoerd zonder dat er een volwaardig alternatief is. We blijven inzetten op een nabije kinderopvang en zullen hierbij geen enkel kind in de kou laten staan.