Het gebruik van de Boomklever wordt bij wijze van uitzondering op de algemene bepalingen enkel toegestaan aan erkende verenigingen en scholen en dit uitsluitend voor activiteiten rond milieu-, natuur-en landschapseducatie. Het gebruik ervan is gratis, de openingsuren van het domein dienen gerespecteerd te worden.

reservatieformulier de Boomklever

Gegevens aanvrager
Gegevens bezoek