Laat van je horen!

laat van je horen

Mee het beleid van Anzegem bepalen?
Dat kan! Als voorbereiding op het meerjarenplan zet Anzegem de stap naar de inwoners om hun mening te horen over diverse thema’s. Doe dus mee aan de enquête en de Grote Brainstorm en geef jouw mening!

Een meerjarenplan is een document dat bij de start van een nieuwe bestuursperiode wordt opgemaakt voor de komende 6 jaar. In dit document wordt opgenomen wat het nieuwe bestuur wenst te realiseren.
Omdat we de burgerbetrokkenheid verder willen laten reiken dan eenmaal stemmen om de zes jaar, willen we ook nu graag de mening van onze inwoners horen. Burgers worden immers steeds mondiger, snakken naar meer transparantie en willen hun stem kwijt over het beleid. De dialoog tussen burger en politiek vormt dan ook een cruciaal deel bij het uitstippelen van het beleid.

De resultaten van de enquête en de brainstorm worden gebundeld in een inspiratienota voor het nieuwe bestuur.

Meer info?