BUDDY

Wat?

Buddy organiseert activiteiten voor kleuters en lagere schoolkinderen. Dit kan gaan van koken, een uitstap tot iets creatief of iets met techniek. Het zijn thematische activiteiten om samen met je buddy’s aan deel te nemen of om nieuwe buddy’s te maken. Plezier in de activiteit staat centraal!

 

Coronamaatregelen

Uitzonderlijke tijden vragen uitzonderlijke maatregelen. 

 • Kan je zoon of dochter niet deelnemen door één van de voorwaarden, dan gelden de normale annuleringsvoorwaarden.
 • Door de maatregelen kunnen kinderen die naar Buddy komen die dag niet naar de voor- of naopvang. Om tegemoet te komen aan de ouders voorzien we vooropvang vanaf 8u en naopvang tot 17u.
 • Deze vakantie vinden de activiteiten plaats in De Kleine Kluis of in het Sint-Vincentiusinstituut. Daar hebben we de zaal helemaal voor ons alleen en moeten we geen ruimtes delen. Er is wel busvervoer voorzien vanuit Vichte en Anzegem.
 • Een Buddy-activiteit duurt een volledige dag (9u-16u30). Geef dus zeker een lunchpakket mee aan je zoon of dochter.

Enkele afspraken

 • Alleen naar huis kan mits toestemming van de ouders vanaf het 3de leerjaar. (via een briefje dat je kind meebrengt naar de activiteit). 
 • Breng steeds een drankje en een koek mee voor tijdens de pauze.
 • Voor een kookactiviteit vragen wij steeds om een doosje mee te brengen, zo kunnen de kinderen hun gerechtje meenemen naar huis.
 • Hou altijd rekening met wat wordt gevraagd om mee te brengen.
 • Gelieve geen geld mee te geven met je kind (-12 jaar) bij uitstappen.

Goed om weten

 • De betaling wordt achteraf per factuur (digitaal) geregeld.
 • De begeleiding van de activiteiten gebeurt door de Jeugddienst en animatoren.
 • Elke deelnemer die aan de activiteiten deelneemt, is verzekerd voor lichamelijke letsels en wettelijke aansprakelijkheid t.a.v. derden. Elk ongeval moet onmiddellijk aan de begeleiding of aan de Jeugddienst gemeld worden.
 • Wanneer een deelnemer op eigen initiatief de plaats van de activiteit verlaat, valt hij niet meer onder de verantwoordelijkheid van de begeleiding.
 • Bij iedere activiteit verwachten we je 15 minuten op voorhand, zodat we stipt kunnen beginnen of vertrekken.
 • Het einduur van elke activiteit wordt zoveel mogelijk gerespecteerd. Als we met de bus op uitstap gaan, is dit soms moeilijk in te schatten. Gelieve hiervoor begrip op te brengen.

Meer info?