Belastingen

A) Opcentiemen of aanvullende belastingen

  • Opcentiemen op de onroerende voorheffing 2014-2019 (gemeenteraad 17 december 2013)

Opcentiemen_op_de_onroerende_voorheffing

Wijziging:
Opheffen Gemeenteraadsbesluit van 17 december 2013 voor wat betreft de aanslagjaren 2018 en 2019.

Goedkeuren aangepast belastingsreglement voor de aanslagjaren 2018 en 2019.
GR 171219 3.8. Aanpassing Opcentiemen onroerende voorheffing.pdf 

 

  • Aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting 2014-2019 (gemeenteraad 17 december 2013, aanpassing gemeenteraad 22 december 2015)

Aanvullende personenbelasting

B) Patrimoniale belastingen (eigen belasting)

  • Belasting op de tweede verblijven 2014-2019 (gemeenteraad 17 december 2013)

Belasting_op_tweede_verblijven

C) Niet patrimoniale belastingen (eigen belasting)

  • Belasting op het afleveren van administratieve stukken 2014-2019 (gemeenteraad 17 december 2013)

Belasting_administratieve_bescheiden

Gemeenteraadsbeslissing 3 maart 2015: Opheffing van de belasting op de afgifte van een huwelijksboekje

belasting_rijbewijs_in_bankkaartmodel.pdf

  • Belasting op het afleveren van milieuvergunningen 2014-2019 (gemeenteraad 17 december 2013)

Belasting_op_afgifte_milieuvergunningen

D) Heffing op leegstaande woningen en gebouwen 2014-2019

 

E) Heffing op het niet-optimaal afgekoppeld zijn van woningen gelegen langs rioleringsprojecten gegund na 1 juli 2011

              belastingsreglement op het niet-optimaal afgekoppeld zijn van woningen gelegen langs rioleringsprojecten gegund na 1 juli 2011.pdf

 

 

F) Heffing van een belasting op masten en pylonen

belastingsreglement op de masten en pylonen met ingang van 2016 tot en met 2019