dienst Sociaal Welzijn

Het welzijn van alle burgers daar wil Anzegem voor gaan.

 

Onze medewerkers staan altijd paraat om u te helpen met het beantwoorden van uw vragen en voor het oplossen van diverse sociale of welzijnsproblemen. 

Mobiele dienstverlening
In elke deelgemeente is er een wekelijkse zitdag. Ook huisvuilzakken kunnen hier verkregen worden.
Anzegem dinsdag | 8u30 tot 11u30 |
bibliotheek Ingooigem woensdag | 8u30 tot 10u00 |
 OC Kaster donderdag | 8u30 tot 9u15 |
secretariaat Tiegem donderdag | 9u30 tot 10u30 |

bij deze dienst kan je terecht voor o.a.:
Aanvraag pensioen
Aanvragen tegemoetkoming personen met een handicap
Aanvragen van sociale en fiscale voordelen
Aanvragen wilsverklaring euthanasie
Administratieve hulp Annah (Anzegems Netwerk voor Aanvullende Hulp)
Gemeentelijke sociale toelagen
Informatie en advies over premies, tegemoetkomingen, sociale tarieven, …
Voordelen inzake vervoer

Zie ook