Vacatures gemeentebestuur en OCMW Anzegem

Administratief medewerker OCMW (vervangingscontract - bepaalde duur - halftijds)

De vacante betrekking van administratief medewerker (C1-3) bij het OCMW Anzegem is een halftijdse vervangingsfunctie van 19 uren per week in contractueel verband en dit zo snel mogelijk te starten en tot einde van de arbeidsongeschiktheid van de afwezige titularis, meer bepaald tot datum van 15 mei 2018. De vacante betrekking situeert zich binnen de diensten van het OCMW.

Kandidaturen, vergezeld van

 • het sollicitatieformulier en/of een uitgebreid curriculum vitae
 • een uittreksel uit het strafregister (model 1 – niet ouder dan 3 maand)
 • eventueel andere stukken (zoals diploma)

moeten uiterlijk op woensdag 28 maart 2018 bij aangetekend schrijven (termijn na te leven op straffe van nietigheid - poststempel geldt als bewijs) verstuurd worden aan de personeelsdienst, De Vierschaar 1,  8570 Anzegem of overhandigd op het gemeentehuis tegen ontvangstbewijs. (het cv dient alleszins de contactgegevens te vermelden – gsm-nr – e-mailadres – evenals de genoten opleidingen en de werkervaring met referentiegegevens)

infobundel administratief medewerker OCMW - sollicitatieformulier - administratief medewerker OCMW

 

Assistent-dienstleider openbare bibliotheek (bepaalde duur - voltijds)

De vacante betrekking van assistent-dienstleider openbare bibliotheek (B1-3) is een functie in contractueel, voltijds verband te begeven via aanwerving. De vacante betrekking situeert zich in de cluster Vrije Tijd. Er wordt een contract van 1 jaar aangeboden. Bij een positieve evaluatie, kan het contract omgezet worden naar onbepaalde duur. Er wordt een werfreserve aangelegd voor 1 jaar.

Kandidaturen, vergezeld van

 • het sollicitatieformulier en/of een uitgebreid curriculum Vitae (het cv dient alleszins de contactgegevens te vermelden – gsm-nr – e-mailadres – evenals de genoten opleidingen en de werkervaring met referentiegegevens)
 • een uittreksel uit het strafregister (model 1 – niet ouder dan 3 maand)
 • diploma en/of andere relevante stukken

moeten uiterlijk op 29 maart 2018 bij aangetekend schrijven (termijn na te leven op straffe van nietigheid - poststempel geldt als bewijs) verstuurd worden aan het college van burgemeester en schepenen, De Vierschaar 1,  8570 Anzegem of overhandigd op het gemeentehuis tegen ontvangstbewijs.

infobundel assistent-dienstleider (bepaalde duur - voltijds) - sollicitatieformulier - assistent-dienstleider bib

 

Technisch assistent (tijdelijk contract - voltijds)

De vacante betrekking voor TECHNISCH ASSISTENT is een contractuele (D1-3), voltijdse functie (38 uur per week) voor bepaalde duur van 1 jaar (met mogelijkheid tot onbepaalde duur bij positieve eindevaluatie). De vacante betrekking situeert zich binnen de cluster Infrastructuur meer bepaald bij openbare werken. De functie is gewaardeerd op niveau D, d.w.z. dat er geen diplomavereiste is om  deel te nemen aan de selectieprocedure. Er is een werfreserve voorzien van 1 jaar. 

Kandidaturen, vergezeld van

 • het sollicitatieformulier en/of een uitgebreid curriculum Vitae (het cv dient alleszins de contactgegevens te vermelden – gsm-nr – e-mailadres – evenals de genoten opleidingen en de werkervaring met referentiegegevens)
 • een uittreksel uit het strafregister (model 1 – niet ouder dan 3 maand)
 • andere relevante stukken (eventueel van behaalde getuigenschriften, diploma’s, rijbewijzen, attesten, enz.) 

moeten uiterlijk op 11 april 2018 bij aangetekend schrijven (termijn na te leven op straffe van nietigheid - poststempel geldt als bewijs) verstuurd worden aan het college van burgemeester en schepenen, De Vierschaar 1, 8570 Anzegem of overhandigd op het gemeentehuis tegen ontvangstbewijs.

infobundel technisch assistent - bepaalde duur - voltijds - sollicitatieformulier - technisch assistent - voltijds 

  

Bediende buitenschoolse kinderopvang (tijdelijk contract van 18 maanden - halftijds)

De vacante betrekking van bediende buitenschoolse kinderopvang is een halftijdse functie voor bepaalde duur (18 maanden) in contractueel verband (D1-3). Als bediende BKO sta je in voor de goede werking van één van de kinderclubs van de kinderopvang binnen de gemeente Anzegem. Je staat in voor de creatieve buitenschoolse daginvulling van de kinderen en je werkt mee aan de opvoeding, verzorging en begeleiding van kinderen tussen 2,5 jaar en 12 jaar. Je wordt ingezet voor de uitbouw van een kwalitatief hoogstaande buitenschoolse kinderopvang, naar maat van de plaatselijke behoeften en mogelijkheden.  De functie is gewaardeerd op niveau D. De diplomavoorwaarden zijn hieronder opgenomen. Er is een werfreserve van 24 maanden van toepassing.

Laatstejaarsscholieren en studenten krijgen toegang tot de selectieprocedure overeenkomstig Artikel 3.2.3.4. §3 van de rechtspositieregeling. Zij worden toegelaten tot de selectieprocedure als ze met hun kandidatuur een studiebewijs voorleggen en een verklaring dat ze binnen een termijn van maximum vijf maanden zullen deelnemen aan de eindexamens voor het behalen van hun diploma. Ze leveren het bewijs dat ze aan de diplomavereiste voldoen uiterlijk op de datum van hun aanstelling bij de gemeente.

Zend je schriftelijke kandidatuur met motivatiebrief, Curriculum Vitae, sollicitatieformulier en uittreksel strafregister model 2) aangetekend uiterlijk op 21 maart 2018 (poststempel telt) naar Gemeentebestuur Anzegem, De Vierschaar 1 – 8570 Anzegem of geef deze af in het hoofdgemeentehuis tegen ontvangstbewijs.

 infobundel bediende bko 18 maanden - sollicitatieformulier bediende BKO 18 maanden  

 

Bediende buitenschoolse kinderopvang (tijdelijk contract van 12 maanden - halftijds)

De vacante betrekking van bediende buitenschoolse kinderopvang is een halftijdse functie voor bepaalde duur (12 maanden) in contractueel verband (D1-3). Als bediende BKO sta je in voor de goede werking van één van de kinderclubs van de kinderopvang binnen de gemeente Anzegem. Je staat in voor de creatieve buitenschoolse daginvulling van de kinderen en je werkt mee aan de opvoeding, verzorging en begeleiding van kinderen tussen 2,5 jaar en 12 jaar. Je wordt ingezet voor de uitbouw van een kwalitatief hoogstaande buitenschoolse kinderopvang, naar maat van de plaatselijke behoeften en mogelijkheden.  De functie is gewaardeerd op niveau D. De diplomavoorwaarden zijn hieronder opgenomen. Er is een werfreserve van 24 maanden van toepassing.

Laatstejaarsscholieren en studenten krijgen toegang tot de selectieprocedure overeenkomstig Artikel 3.2.3.4. §3 van de rechtspositieregeling. Zij worden toegelaten tot de selectieprocedure als ze met hun kandidatuur een studiebewijs voorleggen en een verklaring dat ze binnen een termijn van maximum vijf maanden zullen deelnemen aan de eindexamens voor het behalen van hun diploma. Ze leveren het bewijs dat ze aan de diplomavereiste voldoen uiterlijk op de datum van hun aanstelling bij de gemeente.

 Zend je schriftelijke kandidatuur met motivatiebrief, Curriculum Vitae, sollicitatieformulier en uittreksel strafregister model 2) aangetekend uiterlijk op 21 maart 2018 (poststempel telt) naar Gemeentebestuur Anzegem, De Vierschaar 1 – 8570 Anzegem of geef deze af in het hoofdgemeentehuis tegen ontvangstbewijs.

infobundel bediende BKO 12 maanden  - sollicitatieformulier bediende BKO 12 maanden  

  

Schoonmaker/schoonmaakster (permanente werfreserve - voltijds/deeltijds) - OCMW Anzegem

OCMW Anzegem legt een werfreserve aan voor de functie van SCHOONMA(A)K(ST)ER als deeltijdse/voltijdse functie in contractueel verband (bepaalde duur) of in vervangingscontract. De functie van schoonmaakster situeert zich binnen de thuiszorgdienst in het kader van het dienstenchequebedrijf OCMW. Het betreft een werfreserve voor deeltijdse/voltijdse functies van minstens 4u per week en maximaal 38 uren.  De functie is gewaardeerd op niveau E, d.w.z. dat er geen diplomavereiste is om deel te nemen aan de selectieprocedure. Er is een werfreserve van 12 maanden van toepassing, eventueel te verlengen met een jaar.

Kandidaturen, vergezeld van

 • het sollicitatieformulier en/of een uitgebreid curriculum Vitae (het cv dient alleszins de contactgegevens te vermelden – gsm-nr – e-mailadres – evenals de genoten opleidingen en de werkervaring met referentiegegevens)
 • een uittreksel uit het strafregister (model 1 – niet ouder dan 3 maand)
 • andere relevante stukken (eventueel van behaalde getuigenschriften, diploma’s, rijbewijzen, attesten, enz.)

moeten verstuurd worden aan de personeelsdienst, De Vierschaar 1,  8570 Anzegem of overhandigd op het gemeentehuis tegen ontvangstbewijs. 

infobundel - permanente werfreserve schoonmaakster - OCMW Anzegem - sollicitatieformulier schoonmaker/schoonmaakster

 

Zie ook 'spontaan solliciteren'

Je kan steeds spontaan solliciteren. Indien we in de toekomst een openstaande betrekking hebben en je voldoet aan de aanwervingsvoorwaarden, dan word je hiervan op de hoogte gebracht.