Vacatures gemeentebestuur en OCMW Anzegem

ICT- & GIS-MEDEWERKER
HALFTIJDS - CONTRACTUEEL - NIVEAU B (B1-3) - BEPAALDE DUUR MET OPTIE ONBEPAALDE DUUR

De vacante betrekking van ICT- & GIS-medewerker is een halftijdse functie in contractueel verband te begeven via aanwerving (optie onbepaalde duur). De vacante betrekking situeert zich in de cluster Omgevingsontwikkeling (deel GIS) en cluster ICT & Archivering (deel ICT).

Er wordt een contract van 1 jaar aangeboden. Er is een mogelijkheid dat het contract wordt omgezet naar onbepaalde duur. Schoolverlaters worden toegelaten op basis van artikel 3.2.3.4. §3 van de rechtspositieregeling. Een bachelordiploma wordt opgelegd maar een sterke interesse en affiniteit met ICT is cruciaal. Het hebben van ruimtelijk inzicht is een vereiste. Er wordt een werfreserve aangelegd voor 1 jaar.

Kandidaturen, vergezeld van

  • het sollicitatieformulier en/of een uitgebreid curriculum Vitae (het cv dient alleszins de contactgegevens te vermelden – gsm-nr – e-mailadres – evenals de genoten opleidingen en de werkervaring met referentiegegevens)
  • een uittreksel uit het strafregister (model 595 – niet ouder dan 3 maand)
  • diploma en/of andere relevante stukken

moeten uiterlijk op 26 juni 2018 bij aangetekend schrijven (termijn na te leven op straffe van nietigheid - poststempel geldt als bewijs) verstuurd worden aan het college van burgemeester en schepenen, De Vierschaar 1,  8570 Anzegem of overhandigd op het gemeentehuis tegen ontvangstbewijs. 

infobundel ICT-en GIS-medewerker - sollicitatieformulier ICT- en GIS-medewerker

datum publicatie: 11/06/2018

Zie ook 'spontaan solliciteren'

Je kan steeds spontaan solliciteren. Indien we in de toekomst een openstaande betrekking hebben en je voldoet aan de aanwervingsvoorwaarden, dan word je hiervan op de hoogte gebracht.