Vacatures gemeentebestuur en Sociaal Huis Anzegem

RECYCLAGEPARKWACHTER 

De vacante betrekking van recyclageparkwachter is een voltijdse functie in contractueel verband en dit voor bepaalde duur (12 maanden) met optie onbepaalde duur bij een positieve evaluatie. De vacante betrekking situeert zich in de cluster omgevingsontwikkeling. De functie is gewaardeerd op het niveau D(1-3), d.w.z. dat er geen diplomavereiste is om deel te nemen aan de selectieprocedure. Er is een werfreserve van 1 jaar van toepassing.

Kandidaturen, vergezeld van

  • het sollicitatieformulier en/of een uitgebreid curriculum Vitae (het cv dient alleszins de contactgegevens te vermelden – gsm-nr – e-mailadres – evenals de genoten opleidingen en de werkervaring met referentiegegevens)
  • een uittreksel uit het strafregister (artikel 595 algemeen model – niet ouder dan 3 maand)
  • diploma of studiebewijs, en/of andere relevante stukken

moeten uiterlijk op 23 november 2018 bij aangetekend schrijven (termijn na te leven op straffe van nietigheid - poststempel geldt als bewijs) verstuurd worden aan de personeelsdienst, De Vierschaar 1,  8570 Anzegem of overhandigd op het gemeentehuis tegen ontvangstbewijs

infobundel recyclageparkwachter - sollicitatieformulier - recyclageparkwachter

08/11/2018

BEDIENDE IN DE BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG GEZOCHT!

Klopt je hart voor kinderen? Bezit je een gezonde portie geduld en is spelen niet iets uit een ver verleden? Dan ben jij diegene die we zoeken!

Als bediende BKO sta je in voor de goede werking van één van de kinderclubs van de kinderopvang binnen de gemeente Anzegem. Je staat in voor de creatieve buitenschoolse daginvulling van de kinderen en je werkt mee aan de opvoeding, verzorging en begeleiding van kinderen tussen 2,5 jaar en 12 jaar. Je wordt ingezet voor de uitbouw van een kwalitatief hoogstaande buitenschoolse kinderopvang, naar maat van de plaatselijke behoeften en mogelijkheden. 

We leggen een werfreserve aan voor de halftijdse functie van bediende buitenschoolse kinderopvang. De werfreserve wordt aangelegd voor tijdelijke contracten van maximum 3 maanden en vervangingscontracten. De functie is gewaardeerd op niveau D. De diplomavoorwaarden kan je raadplegen in de infobundel.

Kandidaturen, vergezeld van

  • het sollicitatieformulier en/of een uitgebreid curriculum vitae
  • een uittreksel uit het strafregister, artikel 596.2 (‘minderjarigenmodel’) - niet ouder dan 3 maand
  • eventueel andere stukken (zoals diploma)

moeten bij aangetekend schrijven (termijn na te leven op straffe van nietigheid - poststempel geldt als bewijs) verstuurd worden aan de personeelsdienst, De Vierschaar 1, 8570 Anzegem of overhandigd op het gemeentehuis tegen ontvangstbewijs. (het cv dient alleszins de contactgegevens te vermelden – gsm-nr – e-mailadres – evenals de genoten opleidingen en de werkervaring met referentiegegevens).

infobundel werfreserve bediende BKO - sollicitatieformulier werfreserve bediende BKO

07/11/2018

 

Spontaan solliciteren

Je kan steeds spontaan solliciteren. Indien we in de toekomst een openstaande betrekking hebben en je voldoet aan de aanwervingsvoorwaarden, dan word je hiervan op de hoogte gebracht.
Zie ook 'spontaan solliciteren'