Vacatures gemeentebestuur en Sociaal Huis Anzegem

ADMINISTRATIEF MEDEWERKER DIENST FINANCIËN

De vacante betrekking van administratief medewerker dienst Financiën is een voltijdse functie in contractueel verband voor bepaalde duur van 1 jaar, eventueel te verlengen met maximaal 1 jaar. De vacante betrekking situeert zich in de dienst Financiën.  

De functie is gewaardeerd op het niveau C, d.w.z. dat de kandidaten in het bezit moeten zijn van minstens een diploma hoger secundair onderwijs of hiermee gelijkgesteld (zie omschrijving diplomavoorwaarde) om deel te nemen aan de selectieprocedure. 

Ervaring hebben met een boekhoudpakket is een pluspunt maar geen noodzakelijkheid.

Kandidaturen, vergezeld van

  • het sollicitatieformulier en/of een uitgebreid curriculum vitae
  • een uittreksel uit het strafregister, artikel 595 - algemeen model - niet ouder dan 3 maand
  • eventueel andere stukken (zoals diploma)

moeten uiterlijk op 8 maart 2019 bij aangetekend schrijven (termijn na te leven op straffe van nietigheid - poststempel geldt als bewijs) verstuurd worden aan de personeelsdienst, De Vierschaar 1, 8570 Anzegem of overhandigd op het gemeentehuis tegen ontvangstbewijs. (het cv dient alleszins de contactgegevens te vermelden – gsm-nr – e-mailadres – evenals de genoten opleidingen en de werkervaring met referentiegegevens).

infobundel administratief medewerker Financiën -  sollicitatieformulier - administratief medewerker Financiën

publicatiedatum: 22/02/2019

 

SCHOONMAKER/SCHOONMAAKSTER 

De vacante betrekking van schoonma(a)k(st)er is een deeltijdse functie (25 uren per week) in contractueel verband voor bepaalde duur van 6 maanden met optie tot omzetting tot onbepaalde duur bij een positieve evaluatie. De vacante betrekking situeert zich binnen de gemeente in de cluster Gemeentelijke Infrastructuur – Cel Uitvoering.

De functie is gewaardeerd op niveau E, d.w.z. dat er geen diplomavereiste is om deel te nemen aan de selectieprocedure. Er wordt een werfreserve aangelegd voor de duur van 6 maanden.

Kandidaturen, vergezeld van

  • het sollicitatieformulier en/of een uitgebreid curriculum vitae
  • een uittreksel uit het strafregister, artikel 595 - algemeen model - niet ouder dan 3 maand
  • eventueel andere stukken (zoals diploma)

moeten uiterlijk op 8 maart 2019 bij aangetekend schrijven (termijn na te leven op straffe van nietigheid - poststempel geldt als bewijs) verstuurd worden aan de personeelsdienst, De Vierschaar 1, 8570 Anzegem of overhandigd op het gemeentehuis tegen ontvangstbewijs. (het cv dient alleszins de contactgegevens te vermelden – gsm-nr – e-mailadres – evenals de genoten opleidingen en de werkervaring met referentiegegevens).

infobundel schoonma(a)k(st)er - sollicitatieformulier - schoonma(a)k(st)er

publicatiedatum: 21/02/2019

 

BEDIENDE IN DE BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG GEZOCHT!

Klopt je hart voor kinderen? Bezit je een gezonde portie geduld en is spelen niet iets uit een ver verleden? Dan ben jij diegene die we zoeken!

Als bediende BKO sta je in voor de goede werking van één van de kinderclubs van de kinderopvang binnen de gemeente Anzegem. Je staat in voor de creatieve buitenschoolse daginvulling van de kinderen en je werkt mee aan de opvoeding, verzorging en begeleiding van kinderen tussen 2,5 jaar en 12 jaar. Je wordt ingezet voor de uitbouw van een kwalitatief hoogstaande buitenschoolse kinderopvang, naar maat van de plaatselijke behoeften en mogelijkheden. 

We leggen een werfreserve aan voor de halftijdse functie van bediende buitenschoolse kinderopvang. De werfreserve wordt aangelegd voor tijdelijke contracten van maximum 3 maanden en vervangingscontracten. De functie is gewaardeerd op niveau D. De diplomavoorwaarden kan je raadplegen in de infobundel.

Kandidaturen, vergezeld van

  • het sollicitatieformulier en/of een uitgebreid curriculum vitae
  • een uittreksel uit het strafregister, artikel 596.2 (‘minderjarigenmodel’) - niet ouder dan 3 maand
  • eventueel andere stukken (zoals diploma)

moeten bij aangetekend schrijven (termijn na te leven op straffe van nietigheid - poststempel geldt als bewijs) verstuurd worden aan de personeelsdienst, De Vierschaar 1, 8570 Anzegem of overhandigd op het gemeentehuis tegen ontvangstbewijs. (het cv dient alleszins de contactgegevens te vermelden – gsm-nr – e-mailadres – evenals de genoten opleidingen en de werkervaring met referentiegegevens).

infobundel werfreserve bediende BKO - sollicitatieformulier werfreserve bediende BKO

publicatiedatum: 07/11/2018

 

Spontaan solliciteren

Je kan steeds spontaan solliciteren. Indien we in de toekomst een openstaande betrekking hebben en je voldoet aan de aanwervingsvoorwaarden, dan word je hiervan op de hoogte gebracht.
Zie ook 'spontaan solliciteren'