Aangifteformulier Landbouwschade

Persoonlijke gegevens
Bedrijfsgegevens
Schadegegevens
Gegevens perceel 1
Gegevens perceel 2
Gegevens perceel 3
Gegevens perceel 4
Gegevens perceel 5
Gegevens perceel 6
Gegevens perceel 7
Gegevens perceel 8
Indien meer dan 8 percelen, voeg meerdere naburige percelen met zelfde teelt samen
Foto's verzamelaanvraag
Gelieve de verzamelaanvraag voor de betreffende percelen mee te sturen, zodat we exact weten waar de percelen gelegen zijn.