Reservatie De Boomklever

Dit formulier is specifiek bedoeld voor scholen of verenigingen die het natuureducatief lokaal De Boomklever wensen te reserveren (let op: de begeleiding via een gids kan je hiermee niet reserveren, dat moet je apart aanvragen).

De reservatiekalender van het lokaal kan je hier bekijken.

Gegevens aanvrager
Gegevens bezoek