Fuiven & Subsidies

Een fuif vraagt heel wat voorbereiding.
Om iedereen goed op gang te zetten, hebben we de fuifwegwijzer opgemaakt, vol met handige tips, weetjes, do's en dont's. Een must! Als jeugdvereniging kan je bij het organiseren van je fuif alle reservaties voor de gemeentelijke infrastructuur vastleggen bij de Jeugddienst. 

Tips voor veilig fuiven: neem eens een kijkje op http://www.fuifpunt.be.

Formulieren die nodig zijn bij het organiseren van een fuif: checklist_fuiven.docx

Reservatie zaal, ook in te vullen bij fuiven in een tent

Sabam

Billijke vergoeding

Geluidshinder

Gedragscode en fuifcharter

Publiciteit

Veiligheid en security

Milieu

Oordoppenautomaat: deze wordt enkel voor jeugdverenigingen uitgeleend bij de Uitleendienst

Subsidies

Jeugdverenigingen kunnen een aantal subsidies krijgen van de jeugdraad. Daarnaast kunnen ook organisaties, die bv. kinderanimatie voorzien of een bandje laten spelen dat toegankelijk is voor kinderen en jongeren, een beroep doen op de subsidie 'culturele manifestaties'.

Hier kan je het subsidieregelement vinden. Daarin staat wanneer er een toelage kan verkregen worden, wat de voorwaarden hiervoor zijn en hoeveel de toelage bedraagt.

De nodige documenten vind je hieronder:

aanvraagformulier starttoelage

aanvraagformulier werkingstoelage

aanvraagformulier culturele manifestaties

aanvraagformulier jeugdvakantie

aanvraagformulier vervoerskosten kampmateriaal

aanvraagformulier vervoerskosten personenvervoer

aanvraagformulier kadervorming voor personen

aanvraagformulier kadervorming voor verenigingen

aanvraagformulier vereniging voor kinderen en jongeren met een beperking

aanvraagformulier security

Aanvraagformulieren jeugdbrandweer

Meer info?