Fuiven & Subsidies

Een fuif vraagt heel wat voorbereiding.
Om iedereen goed op gang te zetten, hebben we de fuifwegwijzer opgemaakt, vol met handige tips, weetjes, do's en dont's. Een must! Als jeugdvereniging kan je bij het organiseren van je fuif alle reservaties voor de gemeentelijke infrastructuur vastleggen bij de Jeugddienst. 

Tips voor veilig fuiven: neem eens een kijkje op https://ikorganiseer.be/.

 

Fuiven

Wat zeker niet vergeten bij fuiven in een Tent:

- Sabam

-  Afwijking geluidsnormen bij muziekactiviteiten

checklist_fuiven.docx

Wat zeker niet vergeten bij fuiven in gemeentelijke infrastructuur:

- Rerserveer TIJDIG je zaal! 

- Sabam + billijke vergoeding via Unisono 

Afwijking geluidsnormen bij muziekactiviteiten

afwijking_geluidsbegrenzer.doc

checklist_fuiven.docx

Handige info

Fuifcharter

gedragscode

- Oordoppenautomaat: deze wordt enkel voor jeugdverenigingen uitgeleend bij de Uitleendienst

 

Subsidies

Jeugdverenigingen kunnen een aantal subsidies krijgen van de jeugdraad. Daarnaast kunnen ook organisaties, die bv. kinderanimatie voorzien of een bandje laten spelen dat toegankelijk is voor kinderen en jongeren, een beroep doen op de subsidie 'culturele manifestaties'. Jongeren die een animatorencursus volgen kunnen dan weer aanspraak maken op een aanvraag tot kadervorming. Hier kan je het subsidieregelement vinden. Daarin staat wanneer er een toelage kan verkregen worden, wat de voorwaarden hiervoor zijn en hoeveel de toelage bedraagt.

Voor particulieren

aanvraagformulier kadervorming voor personen

aanvraagformulier culturele manifestaties

 

Voor jeugdverenigingen 

aanvraagformulier starttoelage

aanvraagformulier werkingstoelage

aanvraagformulier culturele manifestaties

aanvraagformulier jeugdvakantie

aanvraagformulier vervoerskosten kampmateriaal

aanvraagformulier vervoerskosten personenvervoer

aanvraagformulier kadervorming voor personen

aanvraagformulier kadervorming voor verenigingen

aanvraagformulier vereniging voor kinderen en jongeren met een beperking

aanvraagformulier security

 

Jeugdbrandweer 

Aanvraagformulieren jeugdbrandweer

 

Meer info?