Huishoudelijk reglement

Het huishoudelijk reglement van de Buitenschoolse Kinderopvang omschrijft de manier van werken, de voorwaarden, de afspraken, de tarieven, ... die van toepassing zijn in de Buitenschoolse Kinderopvang.

Huishoudelijk reglement buitenschoolse kinderopvang: goedkeuring aanpassing (GR 14 juli 2020) - notule (gepubliceerd op 23 juli 2020)

 

Meer info?