Fuiven & Subsidies

Een fuif vraagt heel wat voorbereiding.
Om iedereen goed op gang te zetten, is de fuifwegwijzer opgemaakt, vol met handige tips, weetjes, do's en dont's. Een must!
Het draaiboek kan je op deze site raadplegen, downloaden, of bekomen op de Jeugddienst.

Als jeugdvereniging kan je bij het organiseren van je fuif alle reservaties voor de gemeentelijke infrastructuur vastleggen bij de Jeugddienst.  Een overzicht van de fuifplanning vind je op de fuifkalender 17-18

Tips voor veilig fuiven: neem eens een kijkje op http://www.fuifpunt.be.

Formulieren die nodig zijn bij het organiseren van een fuif: checklist_fuiven.docx

Reservatie zaal, ook in te vullen bij fuiven in een tent

Sabam

Billijke vergoeding

Geluidshinder

Gedragscode en fuifcharter

Publiciteit

Veiligheid en security

Milieu

Oordoppenautomaat

  • Dit wordt enkel voor jeugdverenigingen uitgeleend bij de uitleendienst

Subsidies

Jeugdverenigingen kunnen een aantal subsidies krijgen van de jeugdraad. Daarnaast kunnen ook organisaties, die bv.kinderanimatie voorzien of een bandje laten spelen die toegankelijk is voor kinderen en jongeren, beroep doen op de subsidie 'culturele manifestaties'.

Hier kunnen jullie het subsidieregelement vinden. Daarin staat wanneer er een toelage kan verkregen worden, wat de voorwaarden hiervoor zijn en hoeveel de toelage bedraagt.

De nodige documenten vind je hieronder:

aanvraagformulier starttoelage

aanvraagformulier werkingstoelage

aanvraagformulier culturele manifestaties

aanvraagformulier jeugdvakantie

aanvraagformulier vervoerskosten kampmateriaal

aanvraagformulier vervoerskosten personenvervoer

aanvraagformulier kadervorming voor personen

aanvraagformulier kadervorming voor verenigingen

aanvraagformulier vereniging voor kinderen en jongeren met een beperking

aanvraagformulier security

Aanvraagformulieren jeugdbrandweer

 

Brandwerende doeken
Er werden nieuwe brandwerende doeken aangekocht, deze zullen in zowel De Stringe als De Ansold voorhanden zijn. Verder afspraken hieromtrent gebeuren met de cultuurdienst, wanneer er afspraken worden gemaakt bij het gebruiken van de zaal.