Riolering

rioleringDe riolering is een uitgebreid netwerk van buizen die neerslag en afvalwater naar pompstations, zuiveringsinstallaties, waterlopen en infiltratiegebieden afvoert. In het verleden werden woningen uitgerust met gemengde rioleringen, waarbij het hemelwater samen met het afvalwater worden afgevoerd. In de toekomst moeten de rioolnetten voor hemel- en afvalwater volledig gescheiden zijn.

Hiervoor dienen afzonderlijke buizennetten geïnstalleerd te worden (één voor regenwater en één voor vuil water). 
Dit water wordt elk apart afgevoerd:

  • Het afvalwater wordt naar een RWZI (een rioolwaterzuiveringsinstallatie) afgevoerd
  • Het hemelwater rechtstreeks wordt afgevoerd  naar een waterloop, vijver of infiltratiegebied in de buurt.

Bij nieuwbouw en ook bij bestaande woningen waarvan het afvoersysteem van het afvalwater grondig wordt gewijzigd, is de bouwheer of eigenaar van de woning verplicht het afvalwater en het hemelwater gescheiden af te voeren.

Indien er nog geen gescheiden rioleringstelsel ligt in de straat moeten de huisafvoerleidingen toch gescheiden naar de rooilijn gebracht worden zodat in een latere fase  kan worden omgeschakeld naar een gescheiden stelsel.

Zie ook

Oudstrijdersstraat 4
8570
Anzegem
056 69 44 37
Nu gesloten
09:00 - 12:00
Alles weergeven