Vossenschade

Vossen hebben een bijzonder groot aanpassingsvermogen, zowel qua biotoop als voedsel. Hun dieet bestaat voornamelijk uit kleine zoogdieren (veel muizen en ratten), maar ook vogels, fruit, ongewervelden en aas staan op hun menu, afhankelijk wat het meeste voor handen is.
Omdat de vos nu terug algemener is, zijn er meer gevallen van vossen die pluimvee komen stelen in tuinen. Dikwijls klinkt dan de roep luid om algemene verdelging en afschot van de vossen.

De enige afdoende oplossing om schade door vossen te vermijden is echter zorgen voor een voldoende afgesloten kippenhok, zo blijkt uit meerdere studies.
De vos verdelgen heeft misschien een tijdelijk effect, maar het vrijgekomen territorium kan snel ingenomen worden door een nieuw exemplaar uit de buurt of rondzwervende, jongere vossen en de overlast start opnieuw of neemt zelfs toe. Alle vossen uitroeien is een utopie en een gedachte die niet meer bij deze tijd hoort. Deze toppredator heeft een belangrijke plaats in ons ecosysteem.

Een goed afgesloten kippenhok bestaat uit een omheining van minstens 2 meter hoog waarvan de bovenkant naar buiten is omgeplooid. De omheining dient ook een halve meter ingegraven te worden. Eventueel kan rond de omheining ook nog een rij tegels geplaatst worden. Vossen zullen instinctief steeds tegen de omheining proberen te graven en de stenen dwarsbomen dan zijn plan. Eventueel kan je schrikdraad plaatsen of een afsluitbaar nachthok.
Vermits de vos normaal gesproken enkel 's nachts jaagt is een afgesloten nachthok de eenvoudigste, goedkoopste, en beste oplossing om schade door vossen te voorkomen.

Elk jaar zijn er toch illegale praktijken zoals het uitgraven van burchten, het plaatsen van stroppen en het vergiftigen van vossen. Dat zijn vaak represaillemaatregelen uit frustratie. Voorzorgen om het pluimvee efficiënter te beschermen zijn echter veel duurzamer en effectiever.

Meer informatie over dit onderwerp:

Informatie Vlaamse overheid (bevoegde overheid bij schade)

Brochure over Vos en Steenmarter 

Studie over vossenschade  

Folder slimmer dan de vos