Bodemerosie

Jaarlijks spoelen in Anzegem vele tonnen vruchtbare grond af. Op bepaalde velden in onze gemeente kan dit oplopen tot meer dan 10 ton per hectare per jaar.  Het gemeentebestuur neemt die problematiek van bodemerosie heel ernstig.

Reeds sedert 1992 wordt voor het inzaaien van groenbemesters binnen de land- en tuinbouw door de gemeente Anzegem toelagen verleend. En in 2007 werd een lijvig erosiebestrijdingsplan voor onze gemeente afgewerkt en goedgekeurd door de Vlaamse overheid.

Het bodemerosiebestrijdingsplan kwam tot stand in overleg met de plaatselijke landbouwers. In een eerste fase werden de voornaamste zones waar problemen van bodemerosie en/of modderoverlast voorkomen in kaart gebracht. Dit gebeurde op basis van bestaande informatie, informatie van de landbouwers en de inwoners, en via terreinprospecties.
Daarna werden, met deze informatie en via diverse computermodellen, erosiebestrijdingsmaatregelen opgetekend en gedimensioneerd.

De bedoeling van het plan is vooral landbouwers informatie te geven over welke maatregelen zij best nemen om bodemerosie tegen te gaan. Via beheerovereenkomsten die afgesloten worden via de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) kunnen landbouwers vergoed worden voor de erosiemaatregelen die ze nemen. Meer informatie hierover op de website van de VLM: www.vlm.be
Een andere optie is het uitvoeren van erosiebestrijdingswerken door de overheid, landbouwers die hierin geïnteresseerd zijn, kunnen contact nemen met de intergemeentelijke erosiecoördinator.

Het bodemerosiebestrijdingsplan en de overzichtskaart kan u hier raadplegen:

Tekst bodemerosiebestrijdingsplan

09631_Erosieplan_Anzegem.pdf

Overzichtskaart met legende

Figuur6-1_Overzichtskaart_Maatregelen.pdf

 

Erosiecoördinator

De gemeente heeft de vzw Inagro aangesteld als intergemeentelijke erosiecoördinator. De erosiecoördinator is het aanspreekpunt voor alle vragen (zowel van landbouwers als van burgers) rond bodemerosie in onze gemeente, dit zijn de contactgegevens:

Inagro:  Martijn De Naegel

T 051 27 33 94

F 051 24 00 20

E martijn.denaegel@inagro.be 

 

Zie ook