Bosgroep IJzer en Leie

Waarom bosgroepen

Vlaanderen is in vergelijking met andere regio's in Europa erg bosarm. Een groot deel van het Vlaamse bosareaal is in privébezit en bovendien erg versnipperd. Via de Bosgroepen wordt getracht om een antwoord te geven op de problemen die deze versnippering van het bos met zich meebrengt. Voor de eigenaars van kleine bospercelen is het economisch beheer ervan financieel onrendabel. Indien het bosbeheer voor verschillende eigenaars samen kan gebeuren, kan dit financieel haalbaar worden. Het is ook moeilijk om kleine stukjes bos ecologisch efficiënt te beheren zonder overleg met de omliggende eigenaars. Deze noodzakelijke onderlinge communicatie wordt mede onderhouden en opgebouwd door de Bosgroepen. Ten slotte vormt de Bosgroep een belangrijke schakel die de afstand tussen boseigenaar en het bosbeleid van de Vlaamse overheid verkleint.

Bosgroep IJzer en Leie

De Bosgroep is een vereniging van en voor boseigenaars (zowel privé als openbaar). Elke eigenaar kan op vrijwillige basis beroep doen op de diensten van de Bosgroep. Wanneer u als eigenaar met vragen zit in verband met bos en bosbeheer dan kan u voor gratis en onafhankelijk advies bij de Bosgroep terecht. Daarnaast kan de Bosgroep ook ondersteuning bieden bij de concrete uitvoering van (gezamenlijke) boswerken zoals houtverkoop of heraanplantingen. De Bosgroep beschikt tevens over een eigen arbeidersploeg die kan helpen bij het uitvoeren van niet rendabele boswerken zoals maaien of snoeien. Tot de Bosgroep IJzer en Leie behoren 44 gemeenten. Slechts 1,5% van deze oppervlakte is bedekt met bos. Dit cijfer ligt ver onder het Vlaamse gemiddelde van 10,8% bos: een reden te meer om het nog bestaande bos te beschermen en waar mogelijk uit te breiden!

Anzegem had de eer de eerste gemeente te zijn binnen deze bosgroep waar alle gekende boseigenaars werden aangeschreven om lid te worden van de bosgroep, voor hen werd reeds een infoavond georganiseerd, dit alles in samenwerking met het gemeentebestuur.
Hierna volgden nog diverse infomomenten en workshops, ook in onze gemeente.

Bent u boseigenaar, aarzel niet en neem contact met de bosgroep!