Bijzonder Plan van Aanleg - BPA

Een Bijzonder Plan van Aanleg (BPA) is een bestemmingsplan dat aan de hand van kaartmateriaal en stedenbouwkundige voorschriften aangeeft wat en hoe in een bepaald gemeentedeel mag gebouwd en verbouwd worden. Waar woningen mogen komen, waar kantoren, waar groenvoorzieningen, enz ... Ook hoe en wat gebouwd mag worden of welke bouwdiepte, kroonlijsthoogte of dakhelling moet gerespecteerd worden.

Een BPA heeft betrekking op een deel van het gemeentelijk grondgebied, wat betekent dat er op het grondgebied van een gemeente meerdere BPA's van toepassing kunnen zijn. Nieuwe BPA's worden niet meer opgemaakt, deze worden vervangen door RUP's. 

Om onderstaande plannen vlot te openen is Acrobat-reader 10 vereist. Deze versie van Acrobat reader kan hier afgehaald worden.

Naam BPA

Datum goedgekeurd

Plannen   Voorschriften

Borreberg

16-08-2005

plan        voorschriften

Heirweg

31-05-1995

deels opgeheven door RUP Heirweg school

Torrebos

17-01-1989

plan&voorschriften

Torrebosstraat wijz A

19-11-2004

 plan    voorschriften

Steenbrugmolenstraat

09-06-1992

plan&voorschriften

Speldoorn

16-05-1995

volledig opgeheven door RUP Vinkenhout 

Weedries

22-06-1994

volledig opgeheven door RUP Weedries

Grote Leiestraat

29-8-1997

volledig opgeheven door PRUP Afbakening kleinstedelijk gebied Waregem - deelrup 3: zuidelijk regionaal bedijventerrein

Grote Leiestraat wijz A

10-5-2004

volledig opgeheven door PRUP Afbakening kleinstedelijk gebied Waregem - deelrup 3: zuidelijk regionaal bedijventerrein

Kalkstraat

7-11-1997

plan         voorschriften

Stientjesstraat wijz A

8-5-2003

plan&voorschriften

Zonevreemde bedrijven fase 1

6-12-2000

plan ter inzage bij dienst Ruimtelijke Ordening

Zonevreemde bedrijven fase 2

18-6-2004

plan ter inzage bij dienst Ruimtelijke Ordening

Brandgatstraat

14-5-1992

plan&voorschriften

Klijtberg

22-12-1994

plan         voorschriften

Oude Elstweg

21-10-1997

plan         voorschriften

Goed ter Motestraat

23-11-1998

plan         voorschriften

Vossestraat

29-11-2002

plan         voorschriften

Zonnestraat

13-10-1999

plan         voorschriften

Nieuw centrum

22-6-1999

plan         voorschriften

Lendedreef  wijz B

15-12-2004

plan         voorschriften

Grasstraat   

23-4-1976

plan&voorschriften      ArrestSteeno

Grasstraat wijz A

10-3-1987

plan&voorschriften

Grasstraat wijz C

30-12-1991

plan&voorschriften

Schaliënhof

23-10-1984

plan&voorschriften

Pareelstraat

18-12-1991

plan&voorschriften

Pareelstraat wijz A

5-5-2003

plan  ter inzage bij dienst Ruimtelijke Ordening

Overbeek

25-6-1993

plan&voorschriften         

Knokstraat

15-7-1997

plan         voorschriften

Vichteplaats

8-5-2000 

plan        voorschriften             

Beukenhof

23-10-2000

deels opgeheven door RUP's Vichteplaats en Vichte Parken Kerkdreef

Roodkapje

17-8-2005

plan         voorschriften