Gewestplan

 

De overheid maakt zich terecht zorgen over het bewaren van een zekere harmonie in onze omgeving. Daarom werden in de jaren zeventig door de Vlaamse regering gewestplannen opgemaakt voor het volledige Belgische grondgebied, 48 in totaal. Het gewestplan is een bij Koninklijk Besluit goedgekeurd plan, dat de bestemming en het gebruik van een bepaald grondgebied vastlegt. We onderscheiden onder andere de volgende bestemmingen: woongebied, agrarisch gebied, industriegebied, parkgebied, ...   

De bestemming van een stuk grond volgens het gewestplan zal een belangrijk criterium zijn voor het al dan niet toestaan van een bouwvergunning. Ben je van plan grond aan te kopen voor het bouwen van een woning? Ga dan zeker na of de grond wel degelijk in woongebied gelegen is. Buiten deze zones is het in principe niet mogelijk een woning op te richten. Bovendien is het belangrijk om je te informeren of de grond niet in agrarisch gebied gelegen is, waar de bouw- en verbouwmogelijkheden beperkt zijn.

In  Anzegem is volgend gewestplan van toepassing:

  • Kortrijk: vastgesteld bij KB van 04 november 1977

Nuttige links

Gewestplan.jpg