Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan

Het gemeentebestuur van Anzegem heeft een gemeentelijk ruimtelijk structuurplan opgesteld. Dit structuurplan bepaalt in grote lijnen de toekomstige ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente Anzegem. Het geeft aan waar er in de toekomst ruimte zal zijn voor wonen, werken, handel, recreatie, landbouw en natuur, ...

Definitieve vaststelling en goedkeuring

Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan is definitief vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 13 december 2004 en is goedgekeurd door de deputatie in zitting van 24 maart 2005. Het volledige gemeentelijk ruimtelijk structuurplan van Anzegem kan je hier opvragen: Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (door de grootte van het document kan het even duren vooraleer het document geladen is).

Het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Anzegem bestaat uit drie delen:

  • Het informatief gedeelte: dit bevat een overzicht van de bestaande toestand van de gemeente, een beschrijving van de huidige ruimtelijke kenmerken, knelpunten en kwaliteiten en schetst de verwachte ruimtelijke ontwikkelingen.
  • Het richtinggevend gedeelte: dit deel is het belangrijkste deel. Het bevat de visie voor de toekomst of de gewenste ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente. Het geeft aan hoe Anzegem er in de toekomst zal uitzien en waar ruimte is voor verschillende functies zoals wonen, werken, handel, recreatie, landbouw, natuur...;
  • Het bindend gedeelte somt de acties en maatregelen op die het gemeentebestuur zal uitvoeren om de gewenste ruimtelijke ontwikkeling te realiseren.