Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan

Gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen - RUP's in procedure:

De gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen - RUP's die momenteel in procedure lopen kunt u raadplegen via de volgende link: 

https://rup.leiedal.be/anzegem

Goedgekeurde gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen - RUP's :

Klik op de naam van het RUP om het goedgekeurde RUP te raadplegen.

 • Anzegem - RUP Zonevreemde constructies - fase 1: goedgekeurd door de deputatie op 7 juni 2007
 • Anzegem - RUP Heirweg School goedgekeurd door de deputatie op 11 februari 2010 
 • Anzegem - RUP Heirweg Vinkenhout goedgekeurd door de deputatie op 24 maart 2011 (onteigeningsplan is van goedkeuring onthouden)
 • Anzegem - RUP Zonevreemde constructies - fase 3: gedeeltelijk goedgekeurd door de deputatie op 8 maart 2012 - plan ter inzage in de dienst Ruimtelijke Ordening
 • Ingooigem - RUP Smesseplein: goedgekeurd door de deputatie op 6 december 2007
 • Vichte - RUP Olekenbos-spoorweg: goedgekeurd door de deputatie op 6 december 2007                
 • Vichte - RUP Vichteplaats Plan en  voorschriften goedgekeurd door de deputatie op 11 februari 2010
 • Vichte - RUP Vichte Parken Kerkdreef: goedgekeurd door de deputatie op 5 augustus 2010
 • Tiegem - RUP Steenhaut   Plan en voorschriften  goedgekeurd door de deputatie op 22 december 2011
 • Anzegem - RUP Douterloigne goedgekeurd door de deputatie op 27 maart 2014
 • Anzegem RUP Weedries goedgekeurd door de deputatie op 14 augustus 2014
 • Ingooigem -  RUP KWZI Ingooigem goedgekeurd door de deputatie op 19 maart 2015
 • Tiegem - RUP zonevreemde constructies fase 3.2 goedgekeurd door de deputatie op 7 januari 2016
 • Vichte - RUP Steverlynck (plan en voorschriften) definitief vastgesteld door de gemeenteraad op 13 september 2016 en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 13 december 2016
 • Vichte - RUP Bosstraat (plan en voorschriften) definitief vastgesteld door de gemeenteraad d.d. 21 februari 2017 en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 2 juni 2017
 • Vichte - RUP KMO Mekeirleweg (plan en voorschriften) definitief vastgesteld door de gemeenteraad d.d. 21 februari 2017 en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 2 juni 2017
 • Vichte - RUP Vichte Stationsomgeving (plan en voorschriften) definitief vastgesteld door de gemeenteraad d.d. 5 september 2017 en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 30 november 2017

Het gemeentelijk RUP treedt in werking veertien dagen na de bekendmaking van het goedkeuringsbesluit in het Belgisch Staatsblad.