Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan

Een Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoerginsplan (GRUP) draagt altijd bij aan de uitvoering van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, waarin de overheid in grote lijnen aangeeft hoe zij Vlaanderen ruimtelijk wil zien evolueren.   Gewestelijk20uitvoeringsplanGRUP_0.jpg

Natuurlijk wordt zorgvuldig bestudeerd of zo'n wijziging wel verantwoord is. De bestaande voorschriften veranderen nooit van dag op dag. Alvorens de Vlaamse Regering een definitieve beslissing neemt rond een GRUP krijgt elke burger of vereniging de gelegenheid opmerkingen, bezwaren of adviezen in te dienen. Dit kan tijdens het openbaar onderzoek, dat twee maanden duurt en dat volgt op de voorlopige vaststelling van het plan door de Vlaamse Regering. Het regeringsbesluit tot voorlopige vaststelling verschijnt in het Belgisch Staatsblad. Veertien dagen na de publicatie van de definitieve goedkeuring in het Belgisch Staatsblad is het RUP van kracht.

Momenteel zijn ongeveer 230 GRUP's definitief vastgesteld. Een groot aantal werden tevens voorlopig vastgesteld en hiervan is het openbaar onderzoek lopende. Op Anzegem zijn er nog geen GRUP's van toepassing.

Op de webstek van de Vlaamse overheid over Ruimtelijke Ordening kan je de volledige lijst met GRUP's opvragen.