Provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan

Ook de provincie West-Vlaanderen maakt Provinciale Ruimtelijke Uitvoeringsplannen (PRUP's) op in uitvoering van het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan West-Vlaanderen. Een PRUP wordt eerst aan de provincieraad voorgelegd om dit plan voorlopig vast te stellen. Daarna start een openbaar onderzoek dat twee maanden duurt. Provinciaal20ruimtelijk20uitvoeringsplanPRUP.jpg

Tijdens deze periode kan elke burger zijn opmerkingen, bezwaren of adviezen indienen. Na de sluiting van het openbaar onderzoek wordt het plan, samen met de eventuele bezwaren en opmerkingen opnieuw voorgelegd aan de provincieraad, die het plan defnitief zal vaststellen. Ten slotte wordt het dossier ter goedkeuring overgemaakt aan de Vlaamse Regering.

Momenteel werden al een 60-tal PRUP's defnitief goedgekeurd. Voor de volledige lijst van goedgekeurde PRUP's kan je terecht op de webstek van de provincie West-Vlaanderen.

Voor Anzegem is volgend PRUP van toepassing:

RUP afbakening kleinstedelijk gebied Waregem, definitief vastgesteld door de provincieraad op 28 juni 2012 en goedgekeurd door de Vlaamse Regereing op 16 oktober 2012.

RUP Solitaire vakantiewoningen - Interfluvium Solitaire vakantiewoningen - Interfluvium, definitief vastgesteld door provincieraad op 25 juni 2015 en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 16 september 2015.