Geestelijk welzijn

Geestelijke Gezondheidszorg Mandel en Leie

Iedereen kan tijdens zijn leven wel eens met psychische of relationele problemen te maken krijgen. U kan dan de behoefte voelen om uw isolement te doorbreken door hierover te spreken. U wilt de moeilijkheden samen bekijken en tot veranderingen komen. In dit centrum is een groep professionele hulpverleners werkzaam die u bij dit alles kan helpen.

Wie kan hier terecht: Ouders met kinderen, jongeren, volwassenen, echtparen, bejaarden, kortom, mensen die over hun problemen willen praten of besloten hebben hun moeilijkheden aan te pakken.

Meer info: www.cggml.be