Hulpdiensten

GRATIS NOODNUMMERS 

  • Medische Spoeddienst: 100 of 112
  • Brandweer: 112
  • Politie: 101 en 112
  • Civiele Bescherming: 112
  • Antigifcentrum: 070 245 245
  • Zelfmoordpreventie: 0800 32 123 en 02 649 95 55
  • Tele onthaalcentra: 106, 107, 108
  • Kinder- en Jongerentelefoon Vlaanderen: 102 www.kjt.org  
  • Europees Centrum Vermiste en Seksueel Misbruikte kinderen: 110