Rode kruis

Rode Kruis Waregem-Anzegem

Voorzitter: Isabelle Bouckaert - voorzitter@waregem-anzegem.rodekruis.be - 0475 36 12 39
Voor algemene vragen in verband met de plaatselijke afdeling kan je steeds bij de voorzitter terecht.

Afdelingsverantwoordelijke Hulpdienst: Lieven Nuyttens - hulpdienst@waregem-anzegem.rodekruis.be - 0479 49 47 45
Voor vragen inzake hulpverlening bij evenementen kan je bij deze verantwoordelijke terecht.

Consulent Sociale Hulpverlening - Uitleendienst: Ronny Taelman
Voor uitlenen van materiaal (rolstoel, krukken, bedden, enz.) kan je steeds bellen op het nummer 0475 36 12 39.

Lidkaarten zijn nog te verkrijgen door de vraag te richten op hetzelfde nummer.

Afdelingsverantwoordelijke Vorming: Noël Carrette - vorming@waregem-anzegem.rodekruis.be
Voor informatie over EHBO-cursussen of andere vormingen kan je terecht bij deze verantwoordelijke.