Op zoek naar een kamer kortverblijf?

 

 

foto kortverblijf.jpg


Om diverse redenen kan een centrum voor kortverblijf tijdelijk opvang bieden voor ouderen die zorg of toezicht nodig hebben. Bijvoorbeeld: wanneer de familieleden die instaan voor de verzorging met vakantie gaan of wanneer de partner ziek valt.

www.west-vlaanderen.be/kortverblijf biedt een overzicht van de deelnemende centra voor kortverblijf in West-Vlaanderen.
Via diverse zoekfuncties zoals regio en periode, kan je gemakkelijk op zoek gaan naar de voor jou geschikte vrije kamer. Eens je een kamer hebt gevonden, kan je eenvoudig een optie nemen via de website. Je aanvraag zal snel behandeld worden.

Er kan een beroep op kortverblijf worden gedaan voor een periode van maximum 60 aaneensluitende dagen en maximum 90 dagen verspreid over een kalenderjaar.

Voor een kortverblijf variëren de dagprijzen naargelang de keuze van het centrum. Jouw ziekenfonds draagt bij in de kosten en ook de gemeente Anzegem voorziet een toelage voor kortverblijf.

Voor meer info: Dienst Sociaal Welzijn

zie ook: toelage kortverblijf