Subsidies

 

Subsidiëring van projecten in het kader van ontwikkelingssamenwerking

De gemeente Anzegem wenst in samenwerking met wereldraad Anzegem, binnen de perken van het beschikbaar budget, een toelage toe te kennen aan projecten in ontwikkelingslanden waarbij inwoners van onze gemeente betrokken zijn.

Er zijn twee soorten toelagen:

• Aanmoedigingspremie
  voor Anzegemse jongeren die in het kader van hun studies (opleiding/stage) een project steunen/uitwerken in een ontwikkelingsland.

  De inhoud en het concept van deze premie wordt herbekeken.

• Projectsubsidie
  voor Anzegemnaren die initiatiefnemer/drager zijn van het project of ter plaatse voor een bepaalde periode hebben meegewerkt

  Voor het aanvraagformulier projectsubsidie klik hier.