Missie en Waarden

MISSIE

Anzegem bevindt zich op de grens van twee provincies, omgeven door groen en voorzien van een goede infrastructuur. De gemeente biedt informatie, inspraak en participatie aan al haar burgers en streeft naar een open dialoog met haar bevolking. Daarenboven creëert ze een breed draagvlak voor het welzijn van alle inwoners en is ze voortdurend bezorgd om de kwaliteit van de dienstverlening.   

Hierbij nodigt de gemeente Anzegem iedereen uit om te genieten van haar toeristische en culturele troeven en  wenst ze zich te blijven profileren als een groene en leefbare gemeente waar het aangenaam wonen, werken en vertoeven is, m.a.w. als een Buiten-Kans.

 

VISIE

Anzegem leeft!
Anzegem, een plaats voor de jeugd
Anzegem ondersteunt ontmoeting in de publieke ruimte
Anzegem realiseert burgerbetrokkenheid
Anzegem profileert zich op de toeristische kaart
Anzegem gaat voor een vrijetijdsaanbod op ieders maat met oog voor doelgroepen
Anzegem kiest voor verenigingen/clubs/organisaties
Anzegem heeft veel toeristische troeven die bewust  gepromoot worden

 

Anzegem zorgt!
Anzegem investeert in de ontwikkelingskansen van alle kinderen
Anzegem ondersteunt initiatieven voor onze senioren
Anzegem bereikt alle inwoners
Anzegem is verbonden met een wereld in crisis

 

Anzegem woont!
Anzegem streeft naar een goed aanbod van kwaliteitsvolle woningen in eigen gemeente
Anzegem streeft naar meer groen en propere straten en leefbare dorpskernen

 

Anzegem functioneert!
Anzegem zet de juiste mensen in op de juiste plaats
Anzegem is een gemeente met een eigen gezicht
Anzegem biedt een kwalitatieve dienstverlening en een kwalitatieve informatieverstrekking aan
Anzegem past de moderne technologieën toe

 

Anzegem is veilig onderweg!
Anzegem heeft aandacht voor verkeersveiligheid, onderschrijft het STOP-principe

 

Anzegem onderneemt!
Anzegem kiest maximaal voor de ondersteuning van het ondernemerschap
Anzegem kijkt vooruit!
Anzegem blijft een landelijke en groene gemeente voor de toekomstige generaties
Anzegem optimaliseert het (gemeentelijk) patrimonium door middel van een masterplan infrastructuur
Anzegem zet in op duurzaamheid
Anzegem zet in op gezondheid

 

WAARDEN

In Anzegem staan volgende waarden centraal:

 • Samenwerking
  om tot goede resultaten te komen werken we op verschillende vlakken samen (binnen de gemeentelijke organisatie, maar ook met het OCMW, Politie, andere gemeenten en andere actoren).
 • Transparant beleid
  de organisatie heeft een heldere structuur waar duidelijke afspraken primeren, mede gedragen door actieve en passieve openbaarheid van bestuur.
  De gemeente besteedt veel aandacht aan de communicatie doorheen het beleidstraject: voorafgaandelijk, tijdens de uitvoering en achteraf.
 • Loyaliteit
  iedere medewerker en beleidsverantwoordelijke handelt in een correcte verhouding met elkaar, vanuit algemeen aanvaarde sociale en ethische normen.
  Zowel de medewerkers als de beleidsverantwoordelijken werken samen aan het beleid van de gemeente en dit op een loyale, eenduidige en eenvormige manier. Ze houden hierbij steeds rekening met het algemeen belang.
 • Tact, discretie, objectiviteit, integriteit en respect
  deze waarden bepalen onder meer de professionaliteit waarmee de ambtenaren en beleidsverantwoordelijken met informatie omgaan en garanderen een goede en vertrouwelijke werking.

 

De relatie met de burger en medewerkers is gebaseerd op eerlijkheid, respect, correctheid, objectiviteit en wederzijds vertrouwen. In gelijke gevallen hebben klanten recht op een gelijke behandeling.

 • Klantvriendelijkheid:
  Elke burger, vereniging, .. kan rekenen op een correcte en tijdige dienstverlening.
 • Professionaliteit:
  In ons streven naar een kwaliteitsvolle dienstverlening handelen onze medewerkers en beleidsverantwoordelijken steeds met kennis van zaken. Te allen tijde wordt er resultaatgericht gewerkt, in functie van een efficiënt, effectief en zuinig beheer van middelen.