Missie, visie en waarden Sociaal Huis

Missie

Samen zorgen voor een breed welzijnsnetwerk op maat van iedereen, in het bijzonder als het even moeilijk gaat

Het Sociaal Huis van Anzegem is de toegangspoort naar de open en brede sociale dienstverlening van gemeente en OCMW Anzegem en hun partners. Wij stellen iedereen centraal en proberen een kwalitatieve oplossing op maat aan te bieden binnen ons welzijnsnetwerk. Samen vormen we een team van enthousiaste medewerkers en partners dat voor iedereen klaar staat, in het bijzonder als het even moeilijk gaat.

Waarden

Om dit doel te bereiken houden we ons in de organisatie steevast aan drie waarden: Iedereen is VIP, Respect en teamwerk en samenwerking.

  • Iedereen is VIP: Ieder heeft zijn eigen verhaal en achtergrond maar toch zijn allen gelijkwaardig. We behandelen iedereen op dezelfde manier en gaan in op de specifieke situatie zodat we steevast op maat kunnen werken. Van het onthaal tot collectieve of individuele dienstverlening en/of steun worden onze klanten op een kwaliteitsvolle wijze begeleid naar de juiste diensten.
  • Respect: We zijn respectvol als we aanvaarden dat iedereen verschillend is en tegelijkertijd inzien dat verschillend zijn een meerwaarde biedt. Elke situatie is uniek en hiermee gaan we respectvol en verdraagzaam om. Enkel op deze manier kunnen we samen met alle collega’s voor iedereen op zoek gaan naar de gepaste oplossing.
  • Teamwerk en samenwerken: Onze inspanningen bundelen voor een gemeenschappelijk doel, dat is teamwerk en samenwerking voor ons. In ons Sociaal Huis ben je nooit alleen, je ontmoet er een team waarbij je terecht kan voor alle sociale vragen. Onze organisatie is een stukje in een grotere welzijnspuzzel in de regio Zuid-West-Vlaanderen,  Vlaanderen, België en Europa. Omdat samenwerken steeds centraal zal staan bouwen we steeds verder aan ons netwerk.

Visie

 “Het Sociaal Huis als centrale toegangspoort naar alle welzijnsdiensten voor alle inwoners

Het Sociaal Huis streeft ernaar het welzijn van elke inwoner van Anzegem te bevorderen. Als gemeente en OCMW integreren we als lokaal bestuur onze sociale kerntaken  in het Sociaal Huis.

Zo verlagen we samen, stap voor stap, de drempel van de sociale dienstverlening. Door onze diensten te verenigen geloven we dat we zoveel mogelijk burgers kunnen bereiken zonder de meest kwetsbare groepen uit het oog te verliezen.

Maar omdat onze maatschappij steeds complexer wordt kunnen we niet alle ondersteuning zelf aanbieden. Naast onze eigen diensten zorgen we voor een breed netwerk van partners (intern en extern) die aanvullend hun steentje bijdragen aan de sociale dienstverlening op het Anzegemse grondgebied. In de toekomst wil het Sociaal Huis van Anzegem zich ontwikkelen als belangrijke schakel tussen de lokale en regionale sociale dienstverlening.

Meer info?