2 medewerkers schoonmaak Thuiszorgdienst

Gepubliceerd op Donderdag 02 december 2021
02 december 202110 januari 2022

FUNCTIE

De twee vacante betrekkingen voor de functie van schoonma(a)k(st)er zijn contractuele, deeltijdse functies (20u per week en 24u per week). Er wordt een contract aangeboden van bepaalde duur (6 maanden).

De functie van schoonma(a)k(st)er situeert zich binnen de dienst Zorg & Welzijn en meer bepaald in het kader van het dienstenchequebedrijf (het OCMW is de juridische werkgever). Je staat in voor de hygiëne en netheid en de logistieke taken in huishoudens ten dienste van klanten. Zo draag je bij tot een optimale kwaliteit van leven en wonen van het thuiszorgcliënteel van het Sociaal Huis. Anderzijds kan je ook ingeschakeld worden in het patrimonium van het Sociaal Huis Anzegem.

De functie is gewaardeerd op niveau E, d.w.z. dat er geen diplomavereiste is om deel te nemen aan de selectieprocedure.

Er is een werfreserve van 6 maanden van toepassing. 

AANBOD

Je komt terecht in een aangename en stabiele werkomgeving. Bovenop het brutomaandloon komen nog volgende toelagen en vergoedingen:

 • haard- of standplaatstoelage
 • vakantiegeld
 • eindejaarstoelage
 • terugbetaling woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • fietsvergoeding woon-werk van 0,24 euro per km
 • een gunstige vakantieregeling (vakantiedagen en feestdagen overeenkomstig de toepasselijke RPR)
 • maaltijdcheques  na 3 maanden in dienst
 • ecocheques
 • een hospitalisatieverzekering met mogelijkheid om gezinsleden aan te sluiten tegen gunstige tarieven

SOLLICITEREN

Kandidaturen, vergezeld van

 • het sollicitatieformulier en/of een uitgebreid curriculum vitae
 • een uittreksel uit het strafregister (artikel 595 - algemeen model - niet ouder dan 3 maand)
 • eventueel andere stukken (zoals diploma, attesten, rijbewijzen ...)

moeten uiterlijk op 10 januari 2022 via e-mail naar personeelsdienst@anzegem.be of per aangetekend schrijven verstuurd worden aan Gemeentebestuur Anzegem, t.a.v. Personeelsdienst, De Vierschaar 1, 8570 Anzegem of overhandigd op het gemeentehuis tegen ontvangstbewijs. (het cv dient alleszins de contactgegevens te vermelden – gsm-nr – e-mailadres – evenals de genoten opleidingen en de werkervaring met referentiegegevens).

INFOBUNDEL   SOLLICITATIEFORMULIER