Aangepast huishoudelijk reglement kinderopvang

 

 

Alle nodige informatie omtrent de werking van BKO Anzegem en de afspraken vindt u terug in dit nieuw reglement.
Ook indien uw kind reeds is ingeschreven in de opvang vragen, we om het document opnieuw te bekijken.  

 

Het nieuw huishoudelijk reglement ligt ter inzage tot 5 december in de verschillende kinderclubs. Op de pagina van de kinderopvang kan je het reglement met bijlagen terug vinden. De wijzigingen kan je lezen in de extra bijlage.

 

Indien we geen bezwaren ontvangen tegen 5 december dan ontvangt u een nieuw huishoudelijk reglement en dient u ter ontvangst en kennisgeving te tekenen tegen 1 januari 2016. Dit samen met een schriftelijke overeenkomst  die vanaf nu wettelijk verplicht is.

 

Daarbij zal u een inlichtingsfiche ontvangen die we vanaf nu jaarlijks moeten updaten en dient u met handtekening en eventuele correcties opnieuw te bezorgen.

Voor info kan je terecht bij de coördinatoren: kinderopvang@anzegem.be / 056 68 02 02 / 0476 34 26 88.

 

 

 

Aangemaakt op: 13/10/2015