Aankondiging raadpleging bevolking: Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan K-R8

08 oktober 201906 december 2019

Op 19 juli 2019 heeft de Vlaamse Regering de startnota en de procesnota over het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘K-R8’ goedgekeurd.

De startnota en de procesnota liggen van 8 oktober 2019 tot en met 6 december 2019 ter inzage: 

  • in het gemeentehuis van Anzegem (dienst Ruimtelijke Ordening)
  • bij het departement Omgeving, in het Graaf de Ferrarisgebouw, Koning Albert II-laan 20, 1000 Brussel

Info en downloaden start- en procesnota: www.omgevingvlaanderen.be

Inspraakreacties kunnen worden ingediend tot uiterlijk vrijdag 6 december 2019 via de website www.omgevingvlaanderen.be. Reageren kan ook per brief. Overhandig uw brief tegen ontvangstbewijs in het gemeentehuis van Anzegem, of verstuur de brief naar Departement Omgeving, afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten, Graaf de Ferrarisgebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 7, 1000 Brussel.

Omwille van een vergissing bij het inwinnen van adviezen wordt de raadpleging van de bevolking opnieuw gestart. Adviezen en inspraakreacties die reeds werden ingediend in de periode van 17 september tot 7 oktober blijven gelden en moeten niet opnieuw worden ingediend.