Aankoop site Escolys en uitstel heropbouw schip afgebrande kerk

In de gemeenteraad van 31 januari 2019 werd er beslist de heropbouw van het schip van de afgebrande Sint-Janskerk voorlopig uit te stellen. Dit komt omdat de ramingen hoger oplopen dan voorzien en omdat het bestuur principieel beslist heeft site Escolys (Heirbaan 73) aan te kopen. Op die site zou men dan alle gemeentelijke diensten willen centraliseren.

In de oorspronkelijke plannen voor de heropbouw van de kerk werd het schip onderverdeeld in een multifunctionele ruimte en een plaats voor gemeentelijke dienstverlening. Uit recente besprekingen bleek echter dat de raming op basis van de uitgewerkte ontwerpen een heel stuk hoger ligt dan de oorspronkelijke raming.

 

Bovendien doet zich een buitenkans voor, want site Escolys staat te koop. In deze voormalige textielonderneming zouden alle gemeentelijke diensten kunnen gecentraliseerd worden. Daarnaast kan er op termijn onderzocht worden of er ook andere functies in de gebouwen kunnen ondergebracht worden. Met deze aankoop beoogt het bestuur dus een doorgedreven centralisatie van de gemeentelijke dienstverlening, waarbij het zeker niet de bedoeling is om de dorpskernen uit het oog te verliezen.
Vraagprijs voor de gebouwen en gronden bedraagt 7.500.000 euro. Eind februari zal de procedure tot definitieve aankoop van de site opgestart worden.

 

Omdat er op deze site dus veel meer mogelijkheden zijn dan in de kerk en omdat de kostprijs voor de heropbouw te hoog opliep, werd er in overleg met de kerkfabriek beslist de heropbouw van het schip voorlopig uit te stellen. Er zal nu eerst gekeken worden om het schip een nieuwe invulling te geven. Het oudste deel van de kerk (het koor, de sacristie en de toren) zal wel nog, zoals voorzien, gerestaureerd worden. Hiermee zal men in 2019 starten.

 

 

Aangemaakt op: 05/02/2019