Aanleg gecontroleerd overstromingsgebied Maalbeek

De provincie is momenteel bezig met de uitwerking van een waterbeheersingsproject ten zuiden van de Walskerkestraat. Daarmee willen ze overstromingen vanuit Anzegem naar het industriegebied in Waregem voorkomen. Daarnaast is er ook een waterspaarbekken en een vlonderpad voor wandelaars voorzien.

 

Op de provincieraad van 22 juni keurde de raad de aankoop van de percelen grond ter hoogte van de Walskerkestraat en de Kleine Leiestraat goed. Het gaat over een totale oppervlakte van 2 ha 10 a 90 ca en de aankoopprijs bedraagt 170.131 euro.

De aangekochte gronden zullen ingericht worden voor waterberging. Er wordt een gecontroleerd overstromingsgebied aangelegd met een waterbufferende capaciteit van 30.000 m³. Deze extra bufferende maatregelen zijn nodig om het water te vertragen vanuit Anzegem richting het industriegebied van Waregem.

Daarnaast zal een groot waterspaarbekken (11.500m3) aangelegd worden voor land- en tuinbouw om in periodes van droogte als irrigatiewater te dienen. Men zal ook een tappunt installeren waarmee landbouwers hun sproeimachines kunnen spoelen. Het verwerken van dat reinigingswater zou door een biologische zuivering gebeuren. De vroegere stuwvijver voor de historische watermolen Goed Ter Walskerke zal opnieuw in ere hersteld worden. Bovendien wordt er een vlonderpad (smalle houten brug) voor wandelaars aangelegd.

 De dienst waterlopen van de provincie voorziet om tegen eind dit jaar de vergunningsaanvraag in te dienen, de realisatie van het project is vermoedelijk voor in de tweede helft van 2018.

 

Aangemaakt op: 06/07/2017