Aanleg werfreserve bediende Buitenschoolse Kinderopvang

07 november 201831 december 2019

Gemeentebestuur Anzegem legt een werfreserve aan voor de functie van bediende buitenschoolse kinderopvang in een halftijdse functie en in contractueel verband (bepaalde duur van max. drie maanden of in vervangingscontract). De functie van bediende buitenschoolse kinderopvang situeert zich binnen de cluster Vrije Tijd.

Als bediende BKO sta je in voor de goede werking van één van de kinderclubs van de kinderopvang binnen de gemeente Anzegem. Je staat in voor de creatieve buitenschoolse daginvulling van de kinderen en je werkt mee aan de opvoeding, verzorging en begeleiding van kinderen tussen 2,5 jaar en 12 jaar. Je wordt ingezet voor de uitbouw van een kwalitatief hoogstaande buitenschoolse kinderopvang, naar maat van de plaatselijke behoeften en mogelijkheden. 

De functie is gewaardeerd op niveau D. De diplomavoorwaarden zijn opgenomen in de infobundel (zie hieronder).

Kandidaturen, vergezeld van 

  • het sollicitatieformulier en/of een uitgebreid curriculum vitae 
  • een uittreksel uit het strafregister, artikel 596.2 (‘minderjarigenmodel’) - niet ouder dan 3 maand 
  • eventueel andere stukken (zoals diploma) 

moeten bij aangetekend schrijven (termijn na te leven op straffe van nietigheid - poststempel geldt als bewijs) verstuurd worden aan de personeelsdienst, De Vierschaar 1, 8570 Anzegem of overhandigd op het gemeentehuis tegen ontvangstbewijs. (het cv dient alleszins de contactgegevens te vermelden – gsm-nr – e-mailadres – evenals de genoten opleidingen en de werkervaring met referentiegegevens) 

infobundel  sollicitatieformulier