Aanleg werfreserve - schoonma(a)k(st)er

12 februari 202027 februari 2020

FUNCTIE

De gemeente Anzegem en het OCMW leggen een gezamenlijke werfreserve aan voor de deeltijdse functie van SCHOONMA(A)K(ST)ER in contractueel verband voor bepaalde duur (minder dan 3 maanden) en/of in een vervangingscontract.

De functie van schoonmaakster situeert zich binnen de gemeente in de cluster Gemeentelijke Infrastructuur – Cel Uitvoering. De werkplaats zal afhangen van waar de vervanging of het tijdelijk contract dient voorzien te worden.

De werfreserve kan ook aangewend worden door het OCMW van Anzegem. Daar ressorteert de functie in de thuiszorgdienst in het kader van het dienstenchequebedrijf OCMW.

Er wordt een gezamenlijke selectieprocedure georganiseerd, waarvan de resultaten gelden voor zowel de gemeente als het OCMW.

De functie is gewaardeerd op niveau E, d.w.z. dat er geen diplomavereiste is om deel te nemen aan de selectieprocedure. Er is een werfreserve van 3 maanden van toepassing, eventueel te verlengen.

INFOBUNDEL

AANBOD

Je komt terecht in een aangename en stabiele werkomgeving. Bovenop het brutomaandloon komen nog volgende toelagen en vergoedingen:

  • haard- of standplaatstoelage
  • vakantiegeld
  • eindejaarstoelage
  • terugbetaling woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
  • fietsvergoeding woon/werk van 0,24 euro per km
  • een gunstige vakantieregeling (30 dagen jaarlijkse vakantie, te verhogen volgens leeftijd) en 14 feestdagen
  • maaltijdcheques vanaf de 3e maand in dienst

SOLLICITEREN

Kandidaturen, vergezeld van

  • het sollicitatieformulier en/of een uitgebreid curriculum vitae
  • een uittreksel uit het strafregister (artikel 595 - algemeen model - niet ouder dan 3 maand)
  • eventueel andere stukken (zoals diploma, attesten, rijbewijzen ...)

moeten uiterlijk op donderdag 27 februari 2020 via e-mail naar personeelsdienst@anzegem.be of per post verstuurd worden aan Gemeentebestuur Anzegem, t.a.v. Personeelsdienst, De Vierschaar 1, 8570 Anzegem of overhandigd op het gemeentehuis tegen ontvangstbewijs. (het cv dient alleszins de contactgegevens te vermelden – gsm-nr – e-mailadres – evenals de genoten opleidingen en de werkervaring met referentiegegevens).

SOLLICITATIEFORMULIER