Administratief medewerker Omgeving

16 mei 201905 juli 2019

FUNCTIE

De vacante betrekking van administratief medewerker Omgeving is een voltijdse functie in contractueel verband voor bepaalde duur (van 1 september 2019 t.e.m. 1 mei 2020). Het contract kan omgezet worden naar onbepaalde duur bij een positieve evaluatie.

Samen met de collega’s van de cluster Omgeving, sta je dagelijks in voor het leveren van een vlotte, correcte dienstverlening op het vlak van stedenbouw, ruimtelijke ordening; milieu, economie, … Je komt terecht in een uitdagende omgeving.

De functie is gewaardeerd op het niveau C, d.w.z. dat de kandidaten in het bezit moeten zijn van minstens een diploma hoger secundair onderwijs of hiermee gelijkgesteld (zie omschrijving diplomavoorwaarde) om deel te nemen aan de selectieprocedure.

Laatstejaarsscholieren en studenten krijgen toegang tot de selectieprocedure mits voorwaarden (zie infobundel).

Er wordt een werfreserve aangelegd van 3 maanden.

AANBOD

Bovenop het brutomaandloon komen nog volgende toelagen en vergoedingen:

  • haard- of standplaatstoelage
  • vakantiegeld
  • eindejaarstoelage
  • terugbetaling woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
  • fietsvergoeding woon/werk van 0,24 euro per km
  • een gunstige vakantieregeling (30 dagen jaarlijkse vakantie, te verhogen volgens leeftijd) en 14 feestdagen
  • maaltijdcheques vanaf de 3e maand in dienst

SOLLICITEREN

-- INDIENDATUM VERLENGD --

Kandidaturen, vergezeld van

  • het sollicitatieformulier en/of een uitgebreid curriculum vitae
  • een uittreksel uit het strafregister, artikel 595 - niet ouder dan 3 maand
  • eventueel andere stukken (zoals diploma)

moeten uiterlijk op 5 juli 2019 bij aangetekend schrijven (termijn na te leven op straffe van nietigheid - poststempel geldt als bewijs) verstuurd worden aan de personeelsdienst, De Vierschaar 1,  8570 Anzegem of overhandigd op het gemeentehuis tegen ontvangstbewijs. (het cv dient alleszins de contactgegevens te vermelden – gsm-nr – e-mailadres – evenals de genoten opleidingen en de werkervaring met referentiegegevens)

INFOBUNDEL   SOLLICITATIEFORMULIER