Administratief medewerker Sociaal Huis

07 november 201922 november 2019

FUNCTIE

De vacante betrekking van administratief medewerker is een contractuele, halftijdse functie (19u per week) in een contract van bepaalde duur van 12 maanden met optie tot onbepaalde duur (mits positieve eindevaluatie). De vacante betrekking situeert zich binnen de diensten van het OCMW. Er is een werfreserve van 3 maanden van toepassing.

De functie is gewaardeerd op het niveau C, d.w.z. dat de kandidaten in het bezit moeten zijn van minstens een diploma hoger secundair onderwijs of hiermee gelijkgesteld (zie omschrijving diplomavoorwaarde) om deel te nemen aan de selectieprocedure.

AANBOD

Je komt terecht in een aangename en stabiele werkomgeving. Bovenop het brutomaandloon komen nog volgende toelagen en vergoedingen:

  • haard- of standplaatstoelage
  • vakantiegeld
  • eindejaarstoelage
  • terugbetaling woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
  • fietsvergoeding woon/werk van 0,24 euro per km
  • een gunstige vakantieregeling (30 dagen jaarlijkse vakantie, te verhogen volgens leeftijd) en 14 feestdagen
  • maaltijdcheques vanaf de 3e maand in dienst

SOLLICITEREN

Kandidaturen, vergezeld van

  • een curriculum vitae,
  • een uittreksel uit het strafregister (artikel 595 – algemeen model)
  • eventueel andere vereiste stukken

moeten uiterlijk op vrijdag 22 november 2019 via e-mail naar personeelsdienst@anzegem.be of per post verstuurd worden aan Gemeentebestuur Anzegem, t.a.v. Personeelsdienst, De Vierschaar 1, 8570 Anzegem of overhandigd op het gemeentehuis tegen ontvangstbewijs. (het cv dient alleszins de contactgegevens te vermelden – gsm-nr – e-mailadres – evenals de genoten opleidingen en de werkervaring met referentiegegevens).

INFOBUNDEL    SOLLICITATIEFORMULIER