Agenda gemeenteraad 17 januari 2019

Agenda gemeenteraad 17 januari 2019 om 17u in de raadzaal 

 

Punt 1. Administratieve organisatie

1.1 Goedkeuren notulen gemeenteraad 19 december 2018

1.2 Goedkeuren notulen en zittingsverslag 4 januari 2019

 

Punt 2. Fincanciën

2.1 Goedkeuren bestelbonnen

 

(Gepubliceerd op 10/01/2019)

Aangemaakt op: 10/01/2019