Agroforestry

De landbouw in Vlaanderen kent vandaag diverse uitdagingen en moeilijkheden. De rendabiliteit van (gespecialiseerde) landbouwbedrijven staat onder druk door de afhankelijkheid van wereldwijde prijsschommelingen van hun product. Op akkerbouwpercelen dalen de koolstofvoorraden terwijl erosieproblemen zijn toegenomen. De biodiversiteit is de afgelopen eeuw het sterkst achteruitgegaan bij soorten(groepen) die zich ophouden in het landbouwgebied. 
Agroforestry (bomenlandbouw) is een vorm van ecologisch intensieve landbouw waarbij landbouwgewassen en houtachtige gewassen op eenzelfde perceel geteeld worden. In de praktijk gaat het vaak om een landbouwgewas tussen bomenrijen of bomen in grasland.

Agroforestry vormt een interessante opportuniteit om de veerkracht van landbouwbedrijven te stimuleren en een antwoord te bieden op (bovenstaande) toekomstige uitdagingen voor de Vlaamse landbouw, ondermeer via een bijdrage tot diversiteit in de productie en het leveren van een brede range aan ecosysteemdiensten. Evenzeer, gegeven de verwachte stijgende vraag naar kwaliteitshout en biomassa, kan agroforestry een schokvaste investering vormen. Agroforestry voldoet met andere woorden aan een maatschappelijke vraag naar eco-efficiëntere (meer met minder) agro-ecologische productiemethoden met veel aandacht voor biodiversiteit en potentieel sociale invulling, en dit op een economisch rendabele manier.
Agroforestry is ook interessant voor landbouwers omdat het financieel ondersteund wordt, zowel via een investeringssteun als via de verplichtingen voor ecologisch aandachtsgebied.

Meer informatie: http://www.agroforestryvlaanderen.be

Zie ook

Aangemaakt op: 05/04/2017