Anzegem int gezins- en bedrijfsbelasting voor 2021 niet

Gepubliceerd op Donderdag 07 oktober 2021

Het college van burgemeester en schepenen besliste unaniem om voor het dienstjaar 2021 de gezins- en bedrijfsbelasting niet te innen. Door de coronapandemie heeft iedereen een moeilijke tijd achter de rug en daarom worden er voor 2021 geen aanslagbiljetten uitgestuurd.