Assistent-bediende Buitenschoolse Kinderopvang

13 mei 201928 mei 2019

FUNCTIE

De vacante betrekking van assistent-bediende Buitenschoolse Kinderopvang is een deeltijdse functie (11,4 uren) en dit voor bepaalde duur van 3 maanden. De vacante betrekking situeert zich in de cluster Vrije Tijd.

Als assistent-bediende BKO sta je in voor de goede werking van één van de kinderclubs van de kinderopvang binnen de gemeente Anzegem. Je staat in voor de creatieve voor- en/of  naschoolse opvang van de kinderen en je werkt mee aan de opvoeding, verzorging en begeleiding van kinderen tussen 2,5 jaar en 12 jaar. Je wordt ingezet voor de uitbouw van een kwalitatief hoogstaande buitenschoolse kinderopvang, naar maat van de plaatselijke behoeften en mogelijkheden. 

De functie is gewaardeerd op niveau E, d.w.z. dat er geen diplomavereiste is om deel te nemen aan de selectieprocedure. Er wordt een werfreserve aangelegd voor 3 maanden.

Een snelle inzetbaarheid is belangrijk.

AANBOD

Bovenop het brutomaandloon komen nog volgende toelagen en vergoedingen:

  • haard- of standplaatstoelage
  • vakantiegeld
  • eindejaarstoelage
  • terugbetaling woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
  • fietsvergoeding woon/werk van 0,24 euro per km
  • een gunstige vakantieregeling (30 dagen jaarlijkse vakantie, te verhogen volgens leeftijd) en 14 feestdagen
  • maaltijdcheques vanaf de 3e maand in dienst

SOLLICITEREN

Kandidaturen, vergezeld van

  • het sollicitatieformulier en/of een uitgebreid curriculum vitae
  • een uittreksel uit het strafregister, artikel 596.2 (‘minderjarigenmodel’) - niet ouder dan 3 maand
  • eventueel andere stukken (zoals diploma)

moeten uiterlijk op 28 mei 2019 bij aangetekend schrijven (termijn na te leven op straffe van nietigheid - poststempel geldt als bewijs) verstuurd worden aan de personeelsdienst, De Vierschaar 1,  8570 Anzegem of overhandigd op het gemeentehuis tegen ontvangstbewijs. (het cv dient alleszins de contactgegevens te vermelden – gsm-nr – e-mailadres – evenals de genoten opleidingen en de werkervaring met referentiegegevens)

INFOBUNDEL   SOLLICITATIEFORMULIER