Bediende Buitenschoolse Kinderopvang

12 september 201910 oktober 2019

FUNCTIE

De vacante betrekking van bediende buitenschoolse kinderopvang is een halftijdse functie voor bepaalde duur (12 maanden) met optie onbepaalde duur in contractueel verband (D1-3). De vacante betrekkingen situeren zich in de cluster Vrije Tijd.

Als bediende BKO sta je in voor de goede werking van één van de kinderclubs van de kinderopvang binnen de gemeente Anzegem. Je staat in voor de creatieve buitenschoolse daginvulling van de kinderen en je werkt mee aan de opvoeding, verzorging en begeleiding van kinderen tussen 2,5 jaar en 12 jaar. Je wordt ingezet voor de uitbouw van een kwalitatief hoogstaande buitenschoolse kinderopvang, op maat van de plaatselijke behoeften en mogelijkheden.

Laatstejaarsscholieren en studenten krijgen toegang tot de selectieprocedure mits voorwaarden (zie infobundel).

De functie is gewaardeerd op niveau D. De diplomavoorwaarden zijn in de infobundel opgenomen. Er is een werfreserve van 6 maanden van toepassing.

AANBOD

Je komt terecht in een aangename en stabiele werkomgeving. Bovenop het brutomaandloon komen nog volgende toelagen en vergoedingen:

  • haard- of standplaatstoelage
  • vakantiegeld
  • eindejaarstoelage
  • terugbetaling woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
  • fietsvergoeding woon/werk van 0,24 euro per km
  • een gunstige vakantieregeling (30 dagen jaarlijkse vakantie, te verhogen volgens leeftijd) en 14 feestdagen
  • maaltijdcheques vanaf de 3e maand in dienst

SOLLICITEREN

Kandidaturen, vergezeld van

  • het sollicitatieformulier en/of een uitgebreid curriculum vitae
  • een uittreksel uit het strafregister (artikel 596.2 - minderjarigenmodel - niet ouder dan 3 maand)
  • eventueel andere stukken (zoals diploma)

moeten uiterlijk op 10 oktober 2019 via e-mail naar personeelsdienst@anzegem.be of per post verstuurd worden aan Gemeentebestuur Anzegem, t.a.v. Personeelsdienst, De Vierschaar 1, 8570 Anzegem of overhandigd op het gemeentehuis tegen ontvangstbewijs. (het cv dient alleszins de contactgegevens te vermelden – gsm-nr – e-mailadres – evenals de genoten opleidingen en de werkervaring met referentiegegevens).

INFOBUNDEL   SOLLICITATIEFORMULIER