Bediende Buitenschoolse Kinderopvang

Gepubliceerd op dinsdag 25 januari 2022
25 januari 202203 februari 2022

FUNCTIE

De vacante betrekking van bediende buitenschoolse kinderopvang is een contractuele, halftijdse functie (19 uren per week) in een vervangingscontract (voor de duur van de afwezige titularis).  De vacante betrekking situeert zich in de cluster Vrije Tijd.

Als bediende BKO sta je in voor de goede werking van één van de kinderclubs van de kinderopvang binnen de gemeente Anzegem. Je staat in voor de creatieve buitenschoolse daginvulling van de kinderen en je werkt mee aan de opvoeding, verzorging en begeleiding van kinderen tussen 2,5 jaar en 12 jaar. Je wordt ingezet voor de uitbouw van een kwalitatief hoogstaande buitenschoolse kinderopvang, naar maat van de plaatselijke behoeften en mogelijkheden.

De functie is gewaardeerd op niveau D. De diplomavoorwaarden zijn in de infobundel opgenomen. Er wordt een werfreserve aangelegd van 6 maanden. Snelle beschikbaarheid is een pluspunt.

Laatstejaarsscholieren en studenten krijgen toegang tot de selectieprocedure mits voorwaarden (zie infobundel).

AANBOD

Je komt terecht in een aangename en stabiele werkomgeving. Bovenop het brutomaandloon komen nog volgende toelagen en vergoedingen:

 • haard- of standplaatstoelage
 • vakantiegeld
 • eindejaarstoelage
 • terugbetaling woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • fietsvergoeding woon-werk van 0,24 euro per km
 • een gunstige vakantieregeling (vakantiedagen en feestdagen overeenkomstig de toepasselijke RPR)
 • maaltijdcheques  na 3 maanden in dienst
 • ecocheques
 • een hospitalisatieverzekering met mogelijkheid om gezinsleden aan te sluiten tegen gunstige tarieven

SOLLICITEREN

Kandidaturen, vergezeld van

 • het sollicitatieformulier en/of een uitgebreid curriculum vitae (het cv dient alleszins de contactgegevens te vermelden – gsm-nr – e-mailadres – evenals de genoten opleidingen en de werkervaring met referentiegegevens)
 • een uittreksel uit het strafregister (artikel 596.2 - minderjarigenmodel - niet ouder dan 3 maand)
 • diploma
 • eventueel andere relevante stukken

moeten uiterlijk op 3 februari 2022 via e-mail naar personeelsdienst@anzegem.be of per aangetekende post verstuurd worden aan Gemeentebestuur Anzegem, t.a.v. Personeelsdienst, De Vierschaar 1, 8570 Anzegem of overhandigd op het gemeentehuis tegen ontvangstbewijs.

INFOBUNDEL   SOLLICITATIEFORMULIER