BEKENDMAKING conformiteitsattest beperkt bodemsaneringsproject Ambtshalve beperkt bodemsaneringsproject: ‘Studie&Adviesgroep – Beukenhofstraat +69, 8570 Anzegem’

Gepubliceerd op Donderdag 18 juni 2020

De burgemeester maakt bekend aan de bevolking dat het Ambtshalve beperkt bodemsaneringsproject: ‘Studie&Adviesgroep – Beukenhofstraat +69, 8570 Anzegem’ conform werd verklaard door de OVAM.

Overeenkomstig artikel 95§2 van het Vlarebo ligt het conformiteitsattest van 25 juni 2020 tot en met 24 juli 2020 ter inzage op de cluster Omgeving van het gemeentehuis van Anzegem (op afspraak of bij voorkeur digitaal aan te vragen via milieu@anzegem.be).
Het digitale rapport van het beperkt bodemsaneringsproject kan gedownload worden via volgende link:

https://services.ovam.be/webloket-bodem/bsd/publicViews/bsps.seam

Op grond van artikel 61 van het Bodemdecreet kan iedereen overeenkomstig artikel 146 tot en met 152 van het Bodemdecreet bij de Vlaamse regering beroep aantekenen tegen dit besluit van de OVAM.